Thursday, February 21, 2008

ခ်စ္သမီးသို႔ခ်စ္သမီးသို႔
ေရဆန္


သမီးေရ
ဂႏ ၱ၀င္ခရီးမွာ
ေန႔ခင္းေၾကာင္ေတာင္
ေနေရာင္ျခည္ေအာက္
ေတာင္ေျမာက္ဘယ္မွာ
မသိပါ၍
ရပ္ေနသူမ်ားလည္း ရွိပါသည္။

ညဥ့္နက္ သန္းေခါင္
လမ္းစေမွာင္လည္း
ေတာင္ေျမာက္ေသခ်ာ
သိေနပါ၍
လိုရာသြားေနသူလည္း ရွိပါသည္။

ေလျပင္းအတိုက္
လႈိင္းအ႐ိုက္မွာ
ငို႐ႈိက္ေအာ္ျမည္
ေဆာက္တည္ရာမဲ့
လြင့္ပ်က္ေနသူေတြလည္း ရွိပါသည္။

မႈန္တိုင္းကထန္
လႈိုင္းကထန္လည္း
ေရဆန္ေလၾကမ္း
ခရီးလမ္းကို
ျဖတ္သန္းေနသူေတြလည္း ရွိပါသည္။

သမီးေရ
ေစတနာႏွင့္ အသိ
သတိႏွင့္ သီလ
၀ိရိယႏွင့္ ပညာ
သစၥာႏွင့္ သမာဓိ
သတၱိႏွင့္ စြန္႔လြတ္မႈ
အရင္းျပဳ ခရီးႏွင္
ဂႏ ၱ၀င္ရက္ျမတ္
ရဲရဲျဖတ္ေလာ့သမီး

ႏွစ္ (၅၀) ျပည့္
ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးအထူးထုတ္

သႏူးထူးဂ်ာနယ္၊

၁၉၉၉ ခုႏွစ္၊

ဇန္န၀ါရီလ (၃၁)ရက္။

Read More...

ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး(KNU)၏အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ပဒိုမန္းရွာလားဖန္း၏ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္းခ်ဳပ္

ပဒိုမန္းရွာ လားဖန္း
အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး
ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ံုး
ေက အဲန္ ယူ
ကိုယ္ေရးအက်ဥ္းခ်ဳပ္

ပဒိုမန္းရွာလားဖန္းအား ၁၉၄၃ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ (၅) ရက္ေန႔တြင္ ဧရာ၀တီတိုင္း ပန္းတေနာ္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာေက်ာင္းေက်းရြာေန အဖ မန္းဘေသာ္ႏွင့္ အမိ ဂါ့နမ့္တင္တို႔မွ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ ေမြးခ်င္းေမာင္ႏွမ (၂) ေယာက္အနက္ ဒုတိယေျမာက္သားျဖစ္သည္။ အမည္အရင္း မန္းခ်စ္ေရႊ ျဖစ္ၿပီး ေတာ္လွန္ေရးအမည္မွာမန္းရွာလားဖန္းျဖစ္သည္။

၁၉၅၉-၆၀ ခုႏွစ္တြင္ ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ယင္းတိုက္ကုန္း အလယ္တန္းေက်ာင္းတြင္ မူလတန္း ႏွင့္ အလယ္တန္းပညာကို သင္ယူခဲ့ၿပီး ပန္းတေနာ္အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ (၈) တန္း ေအာင္ျမင္ခဲ့ကာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တြင္ အထက္တန္းေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။

၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ သကၠသိုလ္ပညာကို သင္ၾကားရင္း ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ ဆဲဗင္းဇူလိုင္ အေရးအခင္းတြင္ ပါ၀င္လႈပ္ရွားခဲ့သည္။ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္၌ တကၠသိုလ္၀ိဇၨာတန္းကို သမိုင္းအဓိက ဘာသာျဖင့္ ဘြဲ႔ရရွိခဲ့သည္။

၁၉၆၃ ခုႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ံုး (ေကအဲန္ယူ) ႏွင့္ ဆက္သြယ္၍ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္အထိ ေကအဲန္ယူ ေျမေအာက္လႈပ္ရွားမႈတာ၀န္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

၁၉၆၇ ခုႏွစ္တြင္ ပဲခူး႐ိုးမ ကရင္ေတာ္လွန္ေရးနယ္ေျမထဲသို႔ ၀င္ေရာက္လာခဲ့ၿပီး ကရင္အမ်ဳိး သားအစည္းအ႐ံုး၏ တာ၀န္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။

၁၉၇၅ ခုႏွစ္တြင္ ေကအဲန္ယူ တပ္မဟာ(၃)နယ္ေျမ၊ ေညာင္ေလးပင္ခ႐ိုင္၏ တြဲဖက္အတြင္းေရး မွဴးအျဖစ္ တာ၀န္ေပးျခင္းခံရၿပီး ၁၉၈၄ ခုႏွစ္ အထိတာ၀န္ယူခဲ့သည္။

၁၉၇၆ ခုႏွစ္တြင္ ကရင္ေတာ္လွန္ေရးရဲေမ နမ့္က်င္ေရႊႏွင့္ ေကအဲန္ယူ ေညာင္ေလးပင္ခ႐ိုင္တြင္ လက္ထပ္ခဲ့ၿပီး၊ ေစာေစးေစး၊ နမ့္ဘြားဘြားဖန္း၊ နမ့္ဇိုယာဖန္း၊ စလံု႔ဖန္း သားသမီး (၄)ဦးတို႔ ထြန္းကားခဲ့သည္။

၁၉၈၄ ခုႏွစ္တြင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီတပ္ေပါင္းစု (NDF) ဗဟိုသဘာပတိအဖြဲ႔၀င္တဦးအျဖစ္ တာ၀န္ယူခဲ့ၿပီး၊ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္ ကရင္နီနယ္စပ္မွ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း၊ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္စပ္အထိ ေျမာက္ပိုင္း ခရီးရွည္ စည္း႐ံုးေရးခရီးစဥ္တြင္ KNPP, KNU, ALP, PPLO, PSLP, NMSP, KIO, SSPP အဖြဲ႔မ်ားမွ တိုင္းရင္း သားေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားႏွင့္အတူ ဒုတိယစစ္ေရးေခါင္းေဆာင္တဦးအျဖစ္ ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ထုိခရီးစဥ္တြင္ (NDF) ၏ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားတန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ရရွိေရး။ စစ္မွန္သည့္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဒသခံတိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ျပည္သူမ်ားအား တက္တက္ႂကြႂကြ ေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္ခဲ့သူတဦးျဖစ္သည္။

၁၉၈၄ ခုႏွစ္တြင္ ေကအဲန္ယူ ဗဟိုေကာ္မတီ အဖြဲ႔၀င္တဦးျဖစ္လာၿပီး ၁၉၈၈ ခုႏွစ္အထိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာဗိုလ္ျမ ၏ ကိုယ္ေရးအရာရွိအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ လူထုအေရးေတာ္ပံုႀကီးမွ ေတာ္လွန္ေရးနယ္ေျမအတြင္းသို႔ ေရာက္ရွိလာသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား စုစည္းေရး၊ ညီၫြတ္ေရးႏွင့္ ေပါင္းစည္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အင္တိုက္အား တိုက္ ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့သူတဦးျဖစ္ သည္။

၁၉၈၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ(၂၂)ရက္ေန႔ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ဳိးသားေကာင္စီ(NCUB) ကို စတင္ဖြဲ႕စည္းရာတြင္ပါ၀င္ခဲ့ၿပီး တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး (၃) အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္း ေဆာင္ခဲ့သည္။ ကြယ္လြန္ခ်ိန္အထိလည္း (NCUB) ၏ အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႔၀င္အျဖစ္ တာ၀န္ ယူခဲ့သည္။

၁၉၉၅ ခုႏွစ္ (၁၁) ႀကိမ္ေျမာက္ ေကအဲန္ယူကြန္ဂရက္တြင္ တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး (၂) အျဖစ္ ေရြးေကာက္ တင္ေျမာက္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။

၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလမွ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္အထိ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး (ေကအဲန္ယူ) ႏွင့္ န၀တ တို႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ (၄) ႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕တြင္ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယ အႀကိမ္ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္။ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတာမလာေဘာဦးေဆာင္သည့္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕တြင္ျပဳလုပ္သည့္ တတိယ အႀကိမ္ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဒု-အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္။ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတာမလာ ေဘာဦးေဆာင္သည့္ စတုတၳအႀကိမ္ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဒု-အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့သည္။

၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ (၁၂) ႀကိမ္ေျမာက္ ေကအဲန္ယူကြန္ဂရက္တြင္ ေကအဲန္ယူ၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ (၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္ ကြန္ဂရက္တြင္လည္း အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္အျဖစ္ ထပ္မံအေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရသည္။

ပဒိုမန္းရွာလားဖန္းသည္ စာေရးစာဖတ္ ၀ါသနာထံုၿပီး ေကအဲန္ယူ (ဗဟို) မွထုတ္ေ၀သည့္ သႏူးထူးဂ်ာနယ္ႏွင့္ လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမမွထုတ္ေ၀သည့္ စာေစာင္ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္လည္း “ေရဆန္”၊ “ေတာ္လွန္ေသာရဲေဘာ္ တဦး”၊ “ဇိုယာဖန္း” စသည့္ ကေလာင္အမည္မ်ားျဖင့္ ေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ရဲေဘာ္မ်ား၏ အတၳဳပၸတၱိအက်ဥ္းမ်ား၊ ေတာ္လွန္ေရးႏွင့္ အေတြးအေခၚဆိုင္ရာေဆာင္းပါးမ်ား၊ ကဗ်ာမ်ားကို ေရးသားခဲ့သည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚ၀ါရီလ (၁၄) ရက္ေန႔ ညေန (၄) နာရီ (၄၆) မိနစ္ အခ်ိန္တြင္ မသမာသူ လူတစု၏ လုပ္ႀကံမႈ ေၾကာင့္ က်ဆံုးခဲ့ရသည္။

ေခါင္းေဆာင္ဆိုတာ
အသိအမွတ္ျပဳေလာက္တဲ့
သမိုင္းျဖတ္သန္းမႈ ရွိရမယ္။

ပဒိုမန္းရွာလာဖန္း


A Leader
Must Have Gone Through
A Historic Time In Life.

Mahn Sha Lar Phan


Read More...

Monday, February 18, 2008

နအဖ၏ဆႏၵခံယူပြဲႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒမ်ား

Read More...

Sunday, February 17, 2008

၇၄-၇၅-၇၆မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ား၏ ပဒိုမန္းရွာက်ဆုံးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

Read More...

အေပၚသို႔