Wednesday, April 10, 2013

ျမန္မာႏုိင္ငံေျမာက္ပုိင္း တေအာင္းေဒသတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဴးေဖာက္ခံရ

ခုိင္ခုိင္
ဧၿပီလ ၁၀ ရက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမာက္ပုိင္းရွိ တေအာင္း(ပေလာင္) ေဒသတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ရွိေနၿပီး စပ္မ်ားမွ အင္အားမ်ား ထပ္မံတုိးခ်ဲ့ ေနေၾကာင္း တေအာင္းေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအဖြဲ႔မွ တြဲဖက္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး မုိင္မ်ဳိးအာင္က ေတာ္၀င္ႏွင္းဆီတြင္ ဧၿပီလ ၉ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေရႊသဘာ၀ ဓါတ္ေငြ႔ႏွင့္ ေရနံပိုက္လုိင္း သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာသည္။

၎က “ သီေပါနားမွာေတာ့ စစ္တပ္ေတြ ရုပ္သိမ္း လုိက္ၿပီဆုိေပမယ့္ တကယ္ လုိအပ္တဲ့ေနရာ မူးယစ္ေဆး၀ါး သုံးစြဲေနၾကတဲ့ အေတာ္ဆုိး၀ါးတဲ့ ေနရာေတြမွာ စစ္တပ္ေတြက ရွိေနေသးတယ္ဗ်။ သူတုိ႔က ထိန္းေပးလားဆုိေတာ့ မထိန္းေပးတဲ့ အျပင္ ပုိေတာင္ဆုိးလာတယ္လုိ႔ ထင္ရတယ္ ” ဟု မဇၥ်ိမသုိ႔ ေျပာသည္။

စစ္တပ္မွ စစ္သားမ်ားက ေဒသခံမ်ားကုိ ေလးစားစြာ ဆက္ဆံျခင္းမရွိပဲ လုပ္ငန္းခြင္သြားသူမ်ားကုိ လည္းမလုိအပ္ပဲ စစ္ေဆးေမးျမန္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း၊ တရားဥပေဒ စုိးမုိးမႈမွာ စီမံကိန္း ၀န္းက်င္တုိ႔ တြင္ လုိအပ္လ်က္ ရွိေၾကာင္းႏွင့္ စစ္တပ္အင္အားမ်ား တုိးခ်ဲ႕လ်က္ရွိေၾကာင္း တြဲဖက္အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သဘာ၀ ဓါတ္ေငြ႕ပုိက္လုိင္းမ်ားမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလယ္မွ ျဖတ္ကာသြယ္တန္းထားေသာေၾကာင့္ လုံျခံဳမႈ မရွိပါက အခက္ေတြ႔မည္ျဖစ္ၿပီး တရုတ္ကုမၸဏီဘက္မွ စီးပြားေရးကုိ ထိခုိက္ေစသည္ဟု ယူဆပါ က ႏုိင္ငံ၏ အခ်ဴပ္အခ်ာအာဏာ အထိထိပါးလာႏုိင္သည္ဟု ယူဆေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

အဆုိပါစီမံကိန္း အနီးအနားတြင္ စစ္တပ္မ်ား တုိးခ်ဲ႕ထားေသာေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားအတြက္ ေၾကာက္ရြံ႕မႈမ်ား ပုိမုိျဖစ္ေပၚလာေစေၾကာင္း တေအာင္ေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအဖြဲ႔မွ အလုပ္မႈေဆာင္ အဖြဲ႔၀င္ မေလြးကြယ္က ဆုိသည္။

၎က “ ကၽြန္မတုိ႔ တေအာင္းတုိင္းရင္းသားေတြ ကေတာ့ မ်ားေသာအားျဖင့္ ကုိယ္ခံစားရတာေတြ ကုိလဲ မေျပာတတ္ၾကပါဘူး။ ပုိက္လုိင္း ဆက္သြယ္ကတည္းက အခုထိ ကၽြန္မတုိ႔ ေကာင္းက်ိဴးကေတာ့ မရွိေသးပါဘူး ” ဟုရွင္းျပသည္။

ထုိသတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲသုိ႔ တက္ေရာက္လာသူ တေအာင္းအမ်ိဴးသမီး တဦးက ေရႊသဘာ၀ ဓါတ္ေငြ႔ ပုိက္လုိင္း စတည္ကတည္းက ေဒသခံ အမ်ိဴးသမီးမ်ားအတြက္ လုံၿခံဳမႈ လုိအပ္ေနၿပီး ၀ယ္ယူေသာ ပစၥည္းမ်ားျပားပါက စစ္တပ္မ်ားမွ စစ္သားမ်ားက စစ္ေဆးၾကၿပီး ေမးခြန္းမ်ားစြာ ေမးၾကသည္ဟု ၎၏ အေတြ႔အႀကံဳကုိ ရွင္းလင္းခဲ့သည္။

တရုတ္ ျမန္မာ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔ ေရနံပုိက္လုိင္း ေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီမွ ကုိအုိလာက ေျမယာ ေလ်ာ္ေၾကးႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး မမွ်တျခင္းမ်ား ရွိကာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခုိက္ ပ်က္စီးမႈမ်ား
ျဖစ္ေပၚလာေၾကာင္း ဆုိသည္။

ကုိအုိလာက “ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ေဒသခံေတြအတြက္ တရုတ္ကုမၸဏီနဲ႔ ေဆြးေႏြးခဲ့တယ္။ မွတ္တမ္းေတြ ရယူခဲ့တယ္။ ဘယ္မွာေတာ့ ဘာေတြ လုပ္ေနလဲ ဆုိတာေတြကုိ သိဖုိ႔လုိတယ္။ သူတုိ႔ဘက္က ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိရင္ေတာ့ ဘာမွ အလုပ္မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး ” ဟုေျပာသည္။

ပုိက္လုိင္းမ်ားမွ မေတာ္တဆ ေပါက္ကြဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါက တာ၀န္ယူမႈ အပုိင္းမ်ား၊ အေရးေပၚ ျပဳစုေရး ပစၥည္းမ်ား စုံလင္မႈ ရွိမရွိႏွင့္ ပုိက္လုိင္းမ်ား ၾကံ့ခုိင္မႈ ရွိမရွိကုိ ေစာင့္ၾကည့္ရန္ လုိေၾကာင္း ၎က ဆက္ေျပာသည္။

၂၀၀၈ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၀၉ခုႏွစ္တုိ႔တြင္ တရုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတ ႏုိင္ငံ၏ အႀကီးဆုံး ေပါင္းစည္း စြမ္းအင္ ေရနံကုမၸဏီ တခုျဖစ္သည့္ တရုတ္အမ်ိဴးသားေရနံ ကုမၸဏီ (CNPC) ႏွင့္ ျမန္မာ့စြမ္းအင္ ၀န္ႀကီးဌာန တုိ႔က ျမန္မာတရုတ္ဓါတ္ေငြ႔ ပုိက္လုိင္းျဖင့္ ဓါတ္ေငြ႔ သယ္သူပုိ႔ေဆာင္ေရး သေဘာတူညီခ်က္ကုိ လက္မွတ္ ေရးထုိးခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ျမန္မာအစုိးႏွင့္ နားလည္မႈ သေဘာတူ စာခၽြန္လႊာအရ ေရနံႏွင့္ ဓါတ္ေငြ႔ ပုိက္လုိင္း အရွည္ ကီလုိမီတာ ၄၀၀၀ေက်ာ္ကုိ CNPC မွ တည္ေဆာက္၊ စီမံခန္႔ခြဲ၊ လည္ပတ္လုပ္ေဆာင္ မည္ဟု ပါရွိေၾကာင္း တေအာင္းေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္မ်ား အစည္းအရုံး၏ စီမံကိန္း အခ်က္အလက္ မ်ား သုေတသန ျပဳခ်က္အရ သိရသည္။

ေရႊသဘာ၀ ဓါတ္ေငြ႔ႏွင့္ ေရနံပုိက္လုိင္း စီမံကိန္းမ်ားသည္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနာက္ဘက္ ကမ္းရုိးတန္း ရခုိင္ျပည္နယ္မွ ျမန္မာႏုိင္ငံ အလယ္ပုိင္း မေကြးတုိင္း၊ မႏၱေလးတုိင္းတုိ႔မွ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္းသုိ႔ ျဖတ္သန္းကာ တရုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတ ႏုိင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္ ကူမင္းၿမိဳ႔မ ဆီသုိ႔ ဆက္သြယ္ထားသည္။

အဆုိပါေရနံပုိက္လုိင္းမွာ ၂၀၀၉ခုႏွစ္တြင္ စီမံကိန္းစတင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၃ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ တြင္ ၿပီးစီးေတာ့ မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ႏွင့္ ယခုအခါ ၆၅ရာခုိင္ႏႈန္းၿပီးစီးေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းအား သုေတသနျပဳ အခ်က္အလက္မ်ားအရ သိရသည္။

Ref: မဇၥ်ိမ

0 comments:

အေပၚသို႔