Tuesday, April 9, 2013

ႏွစ္ ၂၀ အတြက္ တ႐ုတ္ျပည္အား ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ျမန္မာ သမၼတ ေျပာ

ကိုေပါက္၊ ခင္မ်ဳိးသြယ္
ဧၿပီလ ၀၈ ရက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္

အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ခံခဲ့ရသည့္ ကာလမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ား ေပးခဲ့သည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအား ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ေခတၱေရာက္ရွိေနသည့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

China Daily သတင္းစာႏွင့္ သီးသန္႔ေတြ႔ဆံုစဥ္ ထိုသို႔ ေျပာဆိုလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

“လြန္ခဲ့တဲ့ ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္ခုအတြင္း အေနာက္ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ပိတ္ဆို႔မႈကို ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ေထာက္ခံမႈနဲ႔ ပံ့ပိုးမႈေတြ ရရွိခဲ့ပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေဒသတြင္းနဲ႔
ႏိုင္ငံတကာမွာလည္း ေထာက္ခံအားေပးမႈေတြ ျပဳခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာအစိုးရနဲ႔ ျပည္သူေတြက ေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္” ဟု တ႐ုတ္ေန႔စဥ္ သတင္းစာႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းစဥ္ ဦးသိန္းစိန္ ကထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆို သြားသည္။

လက္ရွိ ျမန္မာျပည္တြင္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားအား ၾကိဳဆိုမႈ နည္းလာေနသည္ဆိုသည့္ သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚ ေနမႈမ်ားကိုလည္း ျငင္းဆိုကာ “ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း တ႐ုတ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြက တ႐ုတ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ
ေတြကိုသာ အက်ဳိးရွိေစ႐ံု မကဘဲ ျမန္မာျပည္သူမ်ားကိုလည္း ကူညီပါတယ္” ဟု သမၼတ က ေျပာဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအားလံုး၏ ၃၃.၈ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ျဖစ္ၿပီး က႑ ၁၂ ရပ္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေနၾကသည္ဟု ၎က ဆိုသည္။ ထိုအထဲမွ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စုစုေပါင္း၏ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္မႈ၏ ၄၅ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ စြမ္းအင္က႑တြင္ ၃၃ ရာခိုင္ႏႈန္းတြင္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားက လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည္ဟု ျမန္မာ သမၼတ က ေထာက္ျပ ေျပာဆိုသြားသည္။

တရုတ္ႏိုင္ငံသို႔ Boao အာရွဆိုင္ရာ ညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္လာသည့္ ျမန္မာသမၼတ ဦိးသိန္းစိန္သည္ တရုတ္သမၼတ ရီွက်င့္ဖ်င္ႏွင့္ ဧျပီလ ၅ ရက္က စန္းယၿမိဳ႕ရိွ Sheraton ဟိုတယ္၌ ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္ေၾကာင္း သမၼတရံုး ဝက္ဆိုက္တြင္ ေဖၚျပထားသည္။

တရုတ္သမၼတက ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္း အပါအဝင္ စီးပြားေရး ရင္းနွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကိစၥမ်ားတြင္ ၎တို႔က ဆက္လက္၍ ၫိႇႏိႈင္းပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ဆိုသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ စိုက္ပ်ိဳးေရး က႑ တိုးတက္ဖြံၿဖိဳးလာရန္အတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရးသရုပ္ျပ စင္တာ တည္ေဆာက္မႈကို ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္အျပင္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ အေသးစားေခ်းေငြ စီမံကိန္းတြင္လည္း သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားနွင္႔ ဆက္စပ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

တရုတ္-ျမန္မာ နွစ္ႏိုင္ငံအၾကား အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားနွင့္ ျပည္သူခ်င္း အျပန္အလွန္ ထိေတြ႔ ဆက္ဆံေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ေရးတို႔ကို တိုးျမႇင္႔ေဆာင္ရြက္လိုသည္ဟုဆိုသည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တရုတ္ႏြယ္ဖြားေတြ အမ်ားအျပား ေနထိုင္ၾကပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ၾကားမွာ ကြဲျပားျခားနားမႈေတြ မရွိပါဘူး။ က်ေနာ္တို႔ဟာ တမိသားစုတည္းပါ” ဟု တ႐ုတ္ေန႔စဥ္ သတင္းစာႏွင့္ ေတြ႔ဆံုစဥ္ ဦးသိန္းစိန္ က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

China Radio International အသံလႊင့္ဌာနနွင့္ ျမန္မာအသံနွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားတို႔အၾကား ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ရန္လည္း ႏွစ္ႏိုင္ငံ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ ေက်းလက္ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘဝ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးအတြက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက အတိုးနွုန္းသက္သာသည့္ ေခ်းေငြအကူအညီ ရယူရန္ နွစ္ဖက္သေဘာတူခဲ့သည္။ ယင္းေခ်းေငြမ်ားကို
ေက်းရြာအလိုက္ ရင္းနွီးမတည္ရန္ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြအျဖစ္ ထုတ္ေပးႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရိွရာ အျမန္ဆံုး အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ရန္ ဆႏၵရိွသည္ဟု ဦးသိန္းစိန္ က ဆ္ိုသည္။ထို႔ျပင္ ေက်းလက္ေဒသ စိုက္ပ်ိဳးေရးနွင္႔ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေခတ္မီ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစေရးအတြက္ အရင္းအႏွီးႏွင့္ အတတ္ပညာပိုင္းဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ား လိုအပ္ေနဆဲျဖစ္သည္ဟုလည္း ဆိုသည္။

ျမန္မာ့ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး ထြက္ကုန္ျဖစ္သည့္ ဆန္၊ ေျပာင္းႏွင့္ ေရာ္ဘာတို႔ကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔ရာတြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ကုန္ပစၥည္းအရည္အေသြးႏွင့္ ပိုးမႊားကင္းစင္မႈ စစ္ေဆးေရး စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီတင္ပို႔ခြင့္ မရေသးသည့္အတြက္ အျမန္ဆံုး တင္ပို႔ခြင္႔ရရိွလိုေၾကာင္းတို႔ကိုေဆြးေႏြးခဲ႔ေၾကာင္းသိရသည္။

Ref: မဇၥ်ိမ

0 comments:

အေပၚသို႔