Tuesday, April 2, 2013

စစ္တပ္သိမ္း ေျမဧက ၂,၇၀၀ ကယား လယ္သမားမ်ား ျပန္ရလို

ဖနိဒါ
ဧၿပီလ ၀၁ ရက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္

ကယားျပည္နယ္၊ ဖ႐ူဆုိးၿမိဳ႕နယ္တြင္ အမွတ္ (၁၄) တန္းျမင့္ စစ္ေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္း တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ အစုိးရစစ္တပ္မွ သိမ္းယူထားေသာ ေျမယာမ်ားအား ေတာင္သူမ်ားက
ျပန္လည္ရလုိေၾကာင္း ေတာင္သူလယ္သမား ေကာ္မတီက ေတာင္းဆုိလုိက္ၾကသည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ဆန္းပုိင္းက သိမ္းယူထားေသာ လယ္ေျမဧက ၂,၇၀၀ အား မူလပိုင္ရွင္ ေတာင္သူ လယ္သမား ၁,၇၀၀ ေက်ာ္က ျပန္လည္ ရလုိေၾကာင္း ခုိေလွ်ဆုိ ေတာင္သူလယ္သမား ေကာ္မတီ တာဝန္ခံ ခူးသဲရယ္ က ေျပာသည္။

“ေဒသခံ ေတာင္သူေတြက ဒီေျမကုိဘဲ လုိခ်င္တယ္။ အရင္တေခါက္ ယူလုိက္တဲ့ တန္ဖုိးကလည္း ေတာင္သူေတြ အတြက္ဘာမွ စားဝတ္ေနေရး ဖုိလံုမႈေပးတဲ့ အေနအထားမရွိတဲ့အတြက္ က်ေနာ္တုိ႔ေျမပဲ လုိခ်င္တယ္ဆုိၿပီးေတာ့ အစုိးရကုိ အေၾကာင္းၾကားလုိက္တယ္” ဟု မဇိၥ်မကုိ ေျပာသည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လက လယ္ဧက ၆၈၀ ေက်ာ္အတြက္ တဧကလွ်င္ ၅ ေသာင္းႏႈန္းျဖင့္ ေတာင္သူမ်ားကုိ ေလ်ာ္ေၾကးေပးခဲ့ေသာ္လည္း က်န္ဧကမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကး မရေသးေပ။

ထိုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္းက ျပည္နယ္ဝန္ၾကီးမ်ားႏွင့္ ခရုိင္မွဴးမ်ားက က်န္ေျမမ်ားထဲမွ ဧက ၆၈၀ ေက်ာ္အတြက္ တဧကလွ်င္ ၁ သိန္းခြဲျဖင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးမည္ဟု ေျပာဆုိလာေသာ္ လည္း ေတာင္သူမ်ားက ၎တုိ႔၏ ေျမယာကုိသာ ျပန္လည္ရယူလုိၾကသည္ဟု ခူးသဲရယ္က ေျပာသည္။

၎ေျမယာမ်ားသည္ မာခေရာေရွ႕ႏွင့္ ၿမိဳ႕မေက်းရြာအုပ္စု ႏွစ္ခုမွ မာခေရာေရွ႕၊ ေလာဂ်ာ၊ ေလာခူးခုိ၊ ေဒါေလာခူ၊ ခုိရာခုိ၊ ေဒါဒထုန္း ေက်းရြာမ်ားမွ ေဒသခံေတာင္သူမ်ား ပုိင္ဆုိင္ၿပီး အဓိကအားျဖင့္ စပါး၊ ေျမပဲ၊ ေျပာင္း စသည့္ သီးႏွံ႔မ်ား စုိက္ပ်ဳိးၾကသည္ဟု ဆိုသည္။

ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ လြဳိင္ေကာ္ၿမိဳ႕၌ ေတာင္သူ ၅၀၀ က ဆႏၵျပရန္ ကယားျပည္နယ္ရံုးသုိ႔ မတ္လ ၂၂ ရက္ေန႔က စာတင္ခဲ့ေသာ္လည္း ၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးက ခြင့္ျပဳခ်က္ မေပးခဲ့ေၾကာင္း ခူးသဲရယ္က ေျပာသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ခုိေလွ်ဆုိ ေတာင္သူလယ္သမားေကာ္မတီမွ ဦးေဆာင္၍ မာခေရာေရွ႕ ေက်းရြာ အုပ္စုတြင္ ယမန္ေန႔က ေဒသခံမ်ား၏ ဆႏၵမဲေပးပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ ျပည့္ၿပီးသူ ေဒသခံ လူဦးေရ ၅၆၄ ဦး လာေရာက္ မဲေပးသည့္ထဲမွ ၅၀၉ ဦးက စစ္ေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္း တည္ေဆာက္ေနျခင္းအေပၚ ကန္႔ကြက္မဲ ေပးခဲ့သည္ဟု ထုိေကာ္မတီက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

သိမ္းယူထားေသာ ေျမယာမ်ား ျပန္လည္ ရရွိရန္ႏွင့္ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးၿပီးေသာ စစ္ေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္း အေဆာက္အအံုမ်ားကုိ လူထုအက်ဳိးျပဳေသာ အျခားလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အစားထုိး အသံုးျပဳရန္တုိ႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။

“က်ေနာ္တို႔က လူထုက ကန္႔ကြက္တယ္။ အလုိမရွိဘူးဆုိတဲ့ အေျဖလည္း အတိအက် ရခဲ့ၿပီဆုိေတာ့ ဆက္လက္ၿပီး သမၼတဆီမွာေရာ၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွာေရာ ကန္႔ကြက္စာ၊ ေတာင္း ဆုိခ်က္ေတြ စာတင္မယ္။ ေနာက္ က်ေနာ္တုိ႔ စာတင္ထားတဲ့ စီတန္း လွည့္လည္ဖုိ႔ကုိလည္း ဆက္လက္ အယူခံဝင္ၿပီး ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ရွိပါတယ္” ဟု ခူးသဲရယ္က ေျပာသည္။

ခုိေလွ်ဆုိ ေတာင္သူလယ္သမား ေကာ္မတီမွာ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားအေပၚ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အကာအကြယ္ေပးႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လက ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္လႈပ္ရွားေနေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ေက်းရြာအတြင္း ၾသဇာရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား အပါအဝင္ ၁၇ ဦးျဖင့္ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး စစ္ေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္း၏ အေရွ႕ ဘက္ရွိ ဘုိးဘြားစဥ္ဆက္ ေခၚေဝၚခဲ့ေသာ ခုိေလွ်ဆုိေတာင္၏ အမည္အား အစြဲျပဳ၍ အမည္ေပးထားျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

Ref: မဇၥ်ိမ

0 comments:

အေပၚသို႔