Friday, April 5, 2013

လံႈ႔ေဆာ္သူမ်ားကို ထိေရာက္စြာ ႏွိမ္နင္းရန္ HRW တိုက္တြန္း

Rosie Gogan-Keogh
ဧၿပီလ ၀၄ ရက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္

ဧၿပီလ (၁) ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ေသာ သတင္းတပုဒ္တြင္ လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔က ျမန္မာႏုိင္ငံ အစုိးရအား မိတၳီလာႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အလယ္ပုိင္းတြင္ မၾကာေသးမီက ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအား သက္ဆုိင္သူမ်ားမွ ေစ့ေစ့စပ္စပ္ စုံစမ္းရန္ႏွင့္ အျပစ္ေပးရန္ ေျပာဆုိလုိက္သည္။

“ မိတၳီလာတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အႀကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တာဝန္မ်ားကုိ ျမန္မာအစိုးရ အေနျဖင္႔ အေသးစိတ္ ေလ့လာ စုံစမ္းသင္႔ ပါေၾကာင္း၊ ၀န္းက်င္ေဒသ တစ္ခုလုံး ေလာင္ကၽြမ္းျခင္း ႏွင့္ ရက္စက္စြာ သတ္ျဖတ္မႈတို႔ မွ ရပ္တန္႔ရန္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ကလုပ္ေဆာင္ရန္အားနည္းခဲ႔သည္” ဟု နယူးေယာက္ အေျခစိုက္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ NGOမွ အာရွဆိုင္ရာ ညႊန္ၾကားေရးမွႈး Brad Adams က ေျပာၾကားသည္။

၄င္းက “ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္း မၾကာေသးမီက ျဖစ္ပြားခဲ႔ေသာဘာသာေရးဆိုင္ရာ တိုက္ပြဲမ်ားရဲ႕ ရလဒ္မ်ား ကိုၾကည္႔ၿပီး ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင္႔ သင္ခန္းစာယူသင္႔ပါေၾကာင္း၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ႏွိမ္နင္းရန္ ရဲအင္အား အလွ်င္အျမန္ ၿဖည့္ဆည္းၿပီး ၿပည္သူမ်ား၏ အသက္အိုးအိမ္ကို ကာကြယ္ေပးသင့္ေၾကာင္း ” ေၿပာသည္။

တိုင္းၿပည္အတြင္း အုပ္စုဖြဲ႔ အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္ေစခဲ့ေသာ ဗုဒၶဘာသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားရဲ႕ အမုန္းတရား ေဟာေျပာျခင္း အဆုံးသတ္ေရးကို ကူညီရန္ အတြက္ က႑ာေပါင္းစုံရွိ ျမန္မာႏူိင္ငံ လူမႈေရးအဖြဲ႔မ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား Adamsက ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ထိတ္လန္႔ဖြယ္ ၿဖစ္သည့္ ေၾကမြပ်က္ဆီးေနေသာ ၿမိဳ႕တြင္း ျမင္ကြင္းမ်ား ပါ၀င္သည့္ ရုပ္ပံုမ်ားကို ၿဂိဳလ္တု စေလာင္းမ်ားမွ ၿပသၿပီးေနာက္မွသာ ေလွ်ာက္လဲခ်က္မ်ား ထြက္ေပၚလာသည္။

မတ္လ (၂၀) ရက္က ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေရႊဆိုင္ အျငင္းပြားမႈ ႏွင္႔ အၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ပြဲမ်ားတြင္ လူဦးေရ (၁၂၀၀၀) တို႔သည္ ၄င္းတို၏ ေနအိမ္မ်ားမွ ထြက္ေျပးလွ်က္ရွိရာ အမ်ားစုမွာ အစၥလာမ္ မ်ားျဖစ္ၿပီး၊ (၆၁) ဦး ဒဏ္ရာရကာ၊ ခန္႔မွန္းေျခ အားျဖင့္ လူ(၄၀)ဦး ခန္႔အသတ္ခံခဲ့ရသည္။

ဆူပူမႈ ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ Vijay Nambiar, UNသံတမန္ကေျပာၾကားရာတြင္ “အၾကမ္းဖက္မႈက အေျခအေနတစ္ခုတြင္ ရက္စက္ေသာ အေနအထား တစ္ခုတြင္ လုပ္သြားသည္ဟု ထင္ၿမင္ေၾကာင္း” ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ဒီအေရးကိို ေျဖရွင္းရာတြင္ အစိုးအေနျဖင္႔ တုံျပန္မႈ ၾကန္႔ၾကာေနျခင္း ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ ပိုမို ျမင့္တက္ မလာေစရန္ ကာကြယ္ၿခင္း တို႔အတြက္ ေ၀ဖန္ခံေနရသည္။

မတ္လ(၂၇)ရက္ ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ အေနျဖင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား မွတဆင့္ မိန္႔ခြန္း ေျပာရာတြင္ ျမန္မာႏူိင္ငံ အလယ္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိေသာ ဘာသာေရး အၾကမ္းဖက္မႈ ႏွင္႔ပတ္သက္ၿပီး ၀မ္းနည္းေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံသားမ်ားကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ လုံျခဳံေရးတပ္မ်ား ခ်ထားၿပီး အမိန္႔ေပး ထားေၾကာင္း ေသြးထိုး လႈံေဆာ္ေပးသူမ်ား အား သတိေပး လိုက္သည္။

“အေျခခံအားျဖင္႔ ဒီျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းရာတြင္ အင္အားကိုသုံးၿခင္းကို အားမေပးလိုပါ။ ဘယ္လိုပင္ ျဖစ္ေနေန ျပည္သူမ်ားရဲဲ႕အေျခခံ လူတန္းစားမ်ား၏ အသက္အိုးအိမ္ကို ကာကြယ္ ရာတြင္ လိုအပ္လွ်င္ အင္အားကိုသုံးရန္ ၀န္ေလးမည္မဟုတ္ေၾကာင္း” သမၼတႀကီးမွ ေျပာၾကားသည္။

ဦးခင္ေမာင္ေဆြ (အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအင္အားစု ဥကၠဌ)မွ သမၼတ၏ မိန္႔ခြန္းစကားကို ၾကားၿပီးေနာက္ ၄င္းမွ ”ႏုိင္ငံေရးကိုအျမတ္ထုတ္ ေနသူမ်ား ႏွင္႔ ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္ သမားမ်ားကို အေရးယူလို အပ္သည္ ”ဟု မဇၥ်ိမသို႔ ေျပာသည္။

Ref: မဇၥ်ိမ

0 comments:

အေပၚသို႔