Monday, January 28, 2013

ဟားတုိက္ရယ္တယ္ မထင္လိုက္နဲ႔ ျငဳပ္သီးစပ္လုိ႔

28 January 2013
M. ထက္ေခါင္

(၁)
ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ရန္သူစစ္အုပ္စုက ၾကည္းတပ္၊ ေလတပ္၊ အေျမာက္တပ္တုိ႔ျဖင့္ ေန႔စဥ္ရက္ဆက္ က်ဴးေက်ာ္ ထုိးစစ္ဆင္လ်က္၊ ကခ်င္ျပည္သူမ်ားအား ေစာ္ကား သတ္ျဖတ္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ေနမႈမ်ားအေပၚ ေကအုိင္အုိ၏ စစ္ေရး ႏုိင္ငံေရး အသာစီးရရွိ လာမႈႏွင့္အတူ ညီၫႊတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ ယူအဲန္အက္ဖ္စီ၏ အခန္း က႑သည္လည္း ထင္ရွား ေတာက္ ေျပာင္လာခ်ိန္၊ ယူအဲန္အက္ဖ္စီ အဖြဲ႔တြင္ အထင္ကရ အဖြဲ႔၀င္တဦးျဖစ္ေသာ ေကအဲန္ယူ၏ အခန္းက႑မွာမူ ကရင္လူထု မ်ားအၾကား မွာပင္ ေရပန္းမစားေတာ့ဘဲ ျဖစ္လာသည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ စစ္ကုိ အေယာင္ျပ ရပ္ဆုိင္းခုိင္းေနသည့္ အရပ္၀တ္အေရၿခဳံ လူထု ဆႏၵမပါေသာ မဲလိမ္မဲခုိး သမၼတႏွင့္ လူထုဆႏၵကုိ မ်က္ကြယ္ျပဳကာ စစ္အုပ္စု လက္က သုံးေတာင္ေ၀ွးအျဖစ္ မိမိကုိယ္မိမိ ထုိးအပ္ ခဲ့ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔၏ ဂုဏ္သတင္းမွာလည္း ပ်က္ယြင္းေမွး မွိန္လာခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေလသည္။

နယ္ေျမအတြင္း က်ဴးေက်ာ္လာသည့္ တုိက္ေလယာဥ္မ်ား၊ စက္ေသနတ္မ်ား၊ စြမ္းအားျပင္း အေျမာက္ႀကီးမ်ား၊ မီး ေလာင္ဗုံး အပါအ၀င္ ဓာတုဗုံးလက္နက္ ႀကဲခ်ျခင္းမ်ားကုိ ခုိင္မာျပတ္သားသည့္ ရပ္တည္ခ်က္ျဖင့္ မဆုတ္မနစ္ တြန္းလွန္ လ်က္ရွိေသာ ေကအုိင္အုိကုိ ကမၻာက အာ႐ုံစုိက္လာၾကၿပီ ျဖစ္သည္။ ကမၻာ့ကုလသမဂၢကေကာ အေမရိကန္ကပါ မခံမရပ္ႏုိင္ ျဖစ္လာၾကၿပီး ၿဗိတိန္ကလည္း စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔ မႈမ်ား ရပ္ဆုိင္းခဲ့သည့္ကိစၥအေပၚ ျပန္လည္ စဥ္းစားသုံးသပ္မည္ဟု ဆုိလာၿပီ ျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ဆႏၵျပ ေတာင္းဆုိမႈမ်ားႏွင့္ တြန္းအား ဖိအားအမ်ဳိးမ်ဳိး အရွိန္ျမင့္လာသည့္ အခ်ိန္မွာပင္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ထံမွ လႈပ္သည္ဆုိ႐ုံကေလး မပြင့္တပြင့္ အသံထြက္လာခဲ့သည္။ တဦးႏွင့္တဦး အျပန္အလွန္ ေလးစား နားလည္မႈ မရွိ၍ ဤကဲ့သုိ႔ စစ္ပြဲမ်ား ျဖစ္ေပၚေနရေၾကာင္း ဟူေသာစကားကုိ တဖန္ျပန္၍ အပ္ေၾကာင္း ထပ္လာသည္။ ဘယ္သူက ဘယ္သူ႔ ကုိ မေလးစားတာလဲ၊ ဘယ္သူက လုိက္နာေစာင့္ထိန္းရမည့္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒေတြကုိ စတင္ခ်ဳိးေဖာက္တာလဲ၊ ဘယ္သူက က်ဴး ေက်ာ္ေစာ္ကားတာလဲ ဆုိသည္ကုိေတာ့ တိတိပပ ေျခေျချမစ္ျမစ္ ထုတ္ေဖာ္မေျပာ။ ထုိကိစၥကုိ ေျဖရွင္းရန္အတြက္ တကယ္ တမ္း တဦးေပၚတဦး ေလးစားနားလည္မႈ ရွိလာေအာင္ ဘယ္လုိလုပ္သင့္သလဲ၊ တကယ္တမ္း ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထုိက္ လုပ္သင့္လုပ္ ထုိက္တာေတြက ဘယ္ပုံဘယ္နည္း ဆုိသည္ကုိလည္း လမ္းၫႊန္ မေပး။
ေန႔စဥ္ နာရီစကၠန္႔ႏွင့္အမွ် အေရးႀကီးေနခ်ိန္ ကခ်င္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆာင္ရြက္သည့္အဖြဲ႔က ၾကား၀င္ေပးရန္ ေမတၱာရပ္ခံ ေတာင္းဆုိခဲ့ သည့္အျပင္ မီဒီယာမ်ားကပါ ၀ုိင္း၀န္းတုိက္တြန္းၾကသည္ကုိ အေရးမထားသလုိ ေနခဲ့ၿပီး “ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရက တာ ၀န္ေပးရင္ လုပ္မယ္” ဆုိသည့္စကားတခြန္းသာ ေျပာလ်က္ မ်က္ႏွာလႊဲေနခဲ့သည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာ အေရၿခဳံ အစုိးရက ကခ်င္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဘာတာ၀န္မွ် မေပးပဲ ယခုလုိ ေျပာလာရသည္မွာ ၿဗိတိန္၏ ျပန္လည္စဥ္းစားမည္ဆုိသည့္ မက္ ဆိတ္ဂ်္ေၾကာင့္ စစ္အုပ္စု၏ ျမားဦး သူမဘက္သုိ႔ လွည့္မလာခင္ ႀကိဳတင္ ထြက္ေပါက္ရွာလုိက္ျခင္းမ်ဳိးသာ ျဖစ္ေလသည္။ အစ က ငါမေျပာလား ဆုိသည့္ သေဘာမ်ဳိး သူမ ေျပာ၏။

(၂)
ယခုျဖစ္ေနသည့္ အေျခအေနက အေတာ္ပင္ ႐ႈပ္ေထြးလာသည့္ အေျခအေနျဖစ္သည္။ ယခင္ႏွစ္မ်ားကထက္ပုိ၍ နက္ နဲသိမ္ေမြ႔လာ သည့္ အေျခအေနမ်ဳိး၊ ရန္ႏွင့္ငါ ပူးေပါင္းသြားၾကေသာေၾကာင့္ ဘယ္ဟာကရန္ ဘယ္ဟာကငါ ဟူ၍ ပီပီျပင္ျပင္ သတ္မွတ္၍ မရႏုိင္သည့္ အေျခ အေနမ်ဳိး၊ ရန္ငါ မကြဲေတာ့ပဲ ရန္သူ ေပ်ာက္လာသည့္ အေျခအေနမ်ဳိး၊ ရန္ငါ ခြဲျခား ရွင္းလင္းေရး လုပ္ရာတြင္ အမွားအယြင္း အတိမ္းအ ေစာင္း မခံႏုိင္သည့္ အေျခအေနမ်ဳိး၊ ဖိႏွိပ္သူႏွင့္ အဖိႏွိပ္ခံ ေတာ္လွန္သူမ်ား တဘက္ႏွင့္ တဘက္ ပူးေပါင္းသြားမိၾကၿပီး ေထြးေရာယွက္ တင္ အားၿပိဳင္ေနၾကသည့္ အေျခအေနမ်ဳိး ျဖစ္ေလသည္။

ကာလၾကာရွည္စြာ ႀကိဳးပမ္းေတာင္းဆုိခဲ့ၾကေသာ သုံးပြင့္ဆုိင္ေဆြးေႏြးေရးမွာ အမ်ားေမွ်ာ္လင့္သည့္အခ်ိန္တြင္ ေမွ်ာ္ လင့္သလုိ ျဖစ္ေပၚ မလာဘဲ အမ်ားမေမွ်ာ္လင့္သည့္အခ်ိန္၊ ႀကဳိတင္မွန္းဆမထားသည့္ အေနအထားမ်ဳိးျဖင့္ ေပၚေပါက္လာခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေလသည္။ ဒီမုိကေရစီေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္အတြက္ ေတာင္းဆုိတုိက္ပြဲ၀င္ေနေသာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ စစ္အုပ္စု ဟူသည့္ သုံးဦးသုံးစုစလုံးက မိမိတုိ႔၏ ရန္သူမ်ားကုိ ပူး၍သတ္ရန္ အသီးသီးက ဆုံး ျဖတ္လုိက္ၾကၿပီးေနာက္ ေပၚေပါက္လာခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံေရး အ႐ႈပ္အေထြး ျဖစ္သည္။

စစ္အုပ္စုႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး လုပ္ကုိင္ၾကရန္ ျပည္တြင္းထဲ ျပန္၀င္ေသာအဖြဲ႔ေတြ ရွိလာသည္။ အခ်ဳိ႕အဖြဲ႔မ်ားက ရန္သူႏွစ္ ၿခိဳက္အားရေစမည့္ အျပဳအမူ အေျပာအဆုိမ်ား လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ လုပ္လာၾကသည္။

ကခ်င္ဘက္မွာ စစ္အုပ္စုတပ္မ်ား အေတာမသတ္ က်ဴးေက်ာ္ေစာ္ကားေနမႈကုိ လ်စ္လ်ဴ႐ႈကာ ေဒသတြင္း ဖြံ႔ၿဖဳိးတုိး တက္ေရး စီးပြားေရး ဦးေမာ့လာႏုိင္ေရး အေယာင္ျပ စစ္အုပ္စု ခ႐ုိနီမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ကုိယ္က်ဳိးရွာလာၾကေသာ လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အခ်ဳိ႕လည္း ရွိလာသည္။
တခ်ိန္က တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အခ်ဳိ႕ကုိ အပစ္ရပ္ႏုိင္ေရး ဘိန္းစုိက္ခြင့္မ်ားေပးၿပီး အႀကီးအက်ယ္ ခ်မ္းသာ ေစခဲ့သည့္ အျဖစ္ မ်ဳိးေတြ ရန္သူက လုပ္ခြင့္ေပးလာျပန္သည္။ ေဒသတြင္းမွာ ဆည္ေျမာင္းတာတမံမ်ား၊ စက္မႈဇုံမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံေတြ ေျပာင္းေရႊ႕ရ အခက္ေတြ႔ၾကရသည္။ သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ဘ၀ရပ္တည္ေနသည့္ ကြမ္းသီးၿခံ၊ ေရာ္ဘာၿခံ၊ သီးစုံ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမမ်ားႏွင့္ အုိးအိမ္တုိ႔ကုိ မျဖစ္စေလာက္ ေလ်ာ္ေၾကးကေလးမ်ားျဖင့္ လက္လႊတ္ဆုံး႐ႈံးခံရေသာ ေဒသခံတုိ႔ မခ်ိတင္ ကဲ ျဖစ္ၾကရသည္။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခုိက္ ပ်က္စီးယုိယြင္းမႈမ်ားအတြက္ ကန္႔ကြက္လႈပ္ရွားေနေသာ ျမစ္ေခ်ာင္းေစာင့္ ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ ကမၻာေျမစိမ္းလန္းလုိသူတုိ႔၏ မ်က္ႏွာကုိ ေျခႏွင့္ေက်ာက္လုိက္သလုိပင္ ျဖစ္ေလသည္။

စစ္အုပ္စုႏွင့္ေပါင္း၍ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ တစတစလုပ္ယူရန္ႀကံရင္း သူမကုိယ္တုိင္ စစ္အုပ္စု၏ အသုံးခ်ခံဘ၀သုိ႔ ေရာက္သြားခဲ့ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံမွ လူထု၏ ေ၀ဖန္တင္ျပ ေျပာဆုိလာမႈမ်ားကုိ ထီမထင္ေစာ္ကားသည့္ အေျပာအ ဆုိ အျပဳအမူမ်ားကုိ ေတြ႔လာ ရသည္။ လူထု ယုံၾကည္ေလးစား ခ်စ္ခင္သူတဦးက လူထုအေရးကုိ အေလးမထား၊ လူထုသေဘာ ထားကုိ မ်က္ကြယ္ျပဳလာသည့္အျဖစ္မွာ ဗမာျပည္ကုိ စစ္ကၽြန္ဘ၀ထဲ နစ္ၿပီးရင္းနစ္ေနေစေတာ့သည္။

စစ္အုပ္စုက ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တုိက္၍ မႏုိင္ႏုိင္၊ အျမစ္မျပဳတ္ႏုိင္သည့္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကုိ ဗကပ၏ ပန္ ဆန္း၊ ေကအဲန္ယူ၏ မာနယ္ပေလာတုိ႔ကုိ သပ္လွ်ဳိၿဖိဳခြဲခဲ့သလုိမ်ဳိး၊ မျဖစ္စေလာက္ အေလွ်ာ့ေပးလုိက္ေလ်ာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ကာ နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ အယုံသြင္း ကပ္ ေပါင္းၿပီး အုပ္စီးခ်ဳပ္ကုိင္ ေခ်မႈန္းပစ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလာသည္။

ႏုိင္ငံရပ္ျခားမွာ ေရာက္ေနေသာ ဒီမုိကေရစီေရး အဖြဲ႔အခ်ဳိ႕မွာ မိမိတုိ႔လုပ္ထားေသာ ဘလက္လစ္အတြင္း စစ္အုပ္စု၀င္ မ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ မွတ္တမ္းတင္ထားရမည့္အစား၊ စစ္အုပ္စု လုပ္ထားေသာ ဘလက္လစ္စာရင္းက ပယ္ဖ်က္ခံခဲ့ရသည့္အေပၚ ေက်းဇူးတင္မဆုံး ျဖစ္ေနၾကၿပီး ျပည္တြင္းျပန္၀င္လာရန္ ဖိတ္ၾကားခံရသည္ကုိလည္း ၀မ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူေနၾကသည္။

အဖြဲ႔မ်ားအားလုံးပင္ ကုိယ့္ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ကုိယ္ ကုိယ့္သူေပါင္း သူ႔ကုိယ္ေပါင္း လုပ္ကုိင္ၾကရင္း ရန္ငါ မကြဲျပားေတာ့ သည့္ အေျခအေနမ်ဳိး ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ေတာ္လွန္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားထဲမွာ ရန္သူေပ်ာက္သည့္ အေျခအေန ရွိလာေသာ္လည္း လူထုကေတာ့ ရန္သူမေပ်ာက္။ လူထုသည္ မိမိတုိ႔ ဆန္႔က်င္တုိက္ဖ်က္ရမည့္ ရန္သူကုိ ဘယ္ ေသာအခါမွ် မ်က္ျခည္မျပတ္။

(၃)
“တတုိင္းတျပည္လုံး ဆင္းရဲငတ္ျပတ္ေနခ်ိန္မွာ ကုိယ္တေယာက္တည္း ခ်မ္းသာေနတယ္ဆုိတာ အင္မတန္မွ ရွက္စရာ ေကာင္းတယ္” ဟူေသာ စကားမ်ဳိး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တခ်ိန္တုန္းက ေျပာခဲ့ဘူးသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ယေန႔လက္ငင္းကာလ တြင္မူ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္သည္ ခ႐ုိနီတုိ႔၏ အန္တီစု ျဖစ္၍ေနေလၿပီ။ “ခ႐ုိနီေတြကုိ သံသယအက်ဳိး ခံစားခြင့္ေပးၿပီး အျပစ္ မရွိဘူးလုိ႔ သတ္မွတ္ရမယ္၊ အျပစ္ေတြလုပ္ခဲ့ရင္လည္း ျပင္ဆင္ခြင့္ေပးရမယ္”ဟု သူမ ဆုိ၏။

ပတ္၀န္းက်င္ ေနရာထုိင္ခင္း ၾကပ္တည္း က်ဥ္းေျမာင္းေသာ ရပ္ကြက္အတြင္းမွ ပုံမက်ပန္းမက် သုံးထပ္တုိက္ငယ္၏ တျခမ္းကုိ က်ပ္သိန္း ေလးေထာင္ေက်ာ္ ငါးေထာင္နီးပါး ေပါက္ေစ်းရွိေနခ်ိန္၊ ခ႐ုိနီ ႏွစ္ဦးသုံးဦးထံမွ က်ပ္သိန္းတစ္ေထာင္ေက်ာ္ ခန္႔ ပညာေရးရံပုံေငြ ေလလံ တင္ပစၥည္း ေရာင္းခ်ေငြကေလးမ်ား ရလုိက္႐ုံျဖင့္ ခ႐ုိနီေတြႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရသည္ကုိ ႏွစ္ၿခိဳက္ ၾကည္ႏူးေနေသာ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ ခ႐ုိနီေတြ သိမ္းယူထားသည့္ လယ္ေျမမ်ားေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္ေနၾကရ ေသာ အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္မွ လယ္ သမားမ်ား၊ စက္႐ုံအလုပ္႐ုံမ်ားမွ အလုပ္သမားမ်ား၊ ေန႔လုပ္ေန႔စား ေအာက္ေျခအလႊာမ်ား၏ ငုိ႐ႈိက္သံကုိ အနည္းငယ္မွ် နားစုိက္ ၾကည့္သင့္ေလသည္။

ယခင္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လုပ္သမွ် ေဘးမွေန၍ ထိန္းကြပ္ ၀န္းရံ ေထာက္ခံေပးခဲ့ေသာ သတင္းစာဆရာႀကီး ဦး၀င္းတင္ပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ခ႐ုိနီမ်က္ႏွာ ေရႊခ်သည့္ကိစၥကုိ လက္မခံႏုိင္ေခ်။ တုိင္းျပည္ကုိ ဓားျပတုိက္၊ အႏုၾကမ္း စီး၊ အလြဲသုံးစားလုပ္၊ အေခ်ာင္ႏႈိက္လာခဲ့သည့္ သူခုိးသူ၀ွက္ အႀကီးစားေတြကုိ ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ အေရးယူရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ မီဒီယာတရားခြင္မွ လူထုတရားခြင္၊ ကမၻာ့တရားခြင္အေရာက္ ပုိ႔ေဆာင္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သူ႔သေဘာထားကုိ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားသည္။ ကုန္ေစ်းႏႈန္း က်ဆင္းေရး ဆႏၵျပ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ကုိထင္ေက်ာ္ကလည္း ခ႐ုိနီေတြကုိ လုံး၀ လက္မခံ။ ခ႐ုိ နီဆုိတာ ႀကီးႀကီးေသးေသး အမ်ား ျပည္သူေကာင္းက်ဳိးကုိ ဘယ္ေတာ့မွ မၾကည့္တတ္ဘူးဟု ဆုိ၏။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အ ေနျဖင့္ ယုိင္နဲ႔ေနေသာ သေဘာထား အေတြးအေခၚမ်ားကုိ အခ်ိန္မေႏွာင္းမီ ျပဳျပင္ထိန္းေက်ာင္းသင့္ၿပီ ျဖစ္၏။

(၄)
ကခ်င္က ယူအဲန္အက္ဖ္စီ၏ မူအတုိင္း ရပ္တည္၏။ အပစ္အခတ္ေတြရပ္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးအရ ေဆြးေႏြးေတာ့မည္ဟု စစ္ အုပ္စုဘက္က ကမ္းလွမ္းလာသည္ကုိ တဖြဲ႔ခ်င္းအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေရး မေဆြးေႏြးပဲ ႏုိင္ငံေရး ျပႆနာကုိ ယူအဲန္အက္ဖ္စီအေနျဖင့္ သာ ေဆြးေႏြးမည္ဟု ေျပာဆုိလုိက္သည္မွာ တပ္ေပါင္းစု အဖြဲ႔အစည္းတရပ္အေနျဖင့္ ေလးစားဖြယ္ေကာင္းေသာ ရပ္တည္ခ်က္ ျဖစ္ေလသည္။

ကခ်င္ဘက္က ရပ္တည္ခ်က္ မွန္ကန္ေသာ္လည္း စစ္အစုိးရ ေထာက္ခံေသာ ေကအဲန္ယူ ေခါင္းေဆာင္သစ္မ်ားကုိမူ ယူအဲန္အက္ဖ္စီ အေနျဖင့္ မယုံမရဲ ရွိလာပုံရသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္မ်ားအတြင္း ေကအဲန္ယူ ေခါင္းေဆာင္သစ္မ်ားကုိ သြား ေရာက္ေတြ႔ဆုံကာ ယူအဲန္ အက္ဖ္စီမွာ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔၊ ယူအဲန္အက္ဖ္စီႏွင့္ မကင္းကြာဖုိ႔၊ တပ္ေပါင္းစု၏ မူ၀ါဒေရးရာ ပုိင္းအရ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၌ ယူအဲန္အက္ဖ္စီႏွင့္ တေပါင္းတစည္းတည္း ရွိဖုိ႔၊ ေဆြးေႏြး ေျပာဆုိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

(၁၅)ႀကိမ္ေျမာက္ ကြန္ကရက္အၿပီး အေရၿခဳံသမၼတသိန္းစိန္၏ ဖိတ္ေခၚမႈျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ သြားေရာက္ေတြ႔ဆုံခဲ့ရ ေသာ ေကအဲန္ယူ ေခါင္းေဆာင္သစ္မ်ား အဖုိ႔၊ စစ္အုပ္စုႏွင့္ေတြ႔ဆုံေျပာဆုိခဲ့သည့္ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား မူမ်ားႏွင့္ ယူအဲန္အက္ဖ္စီ ၏ တပ္ေပါင္းစုမူမ်ားအၾကား သေဘာထားကြဲလြဲမႈ မရွိေစရန္အတြက္ ယူအဲန္အက္ဖ္စီက ေကအဲန္ယူကုိ သီးျခားေတြ႔ဆုံရျခင္း ျဖစ္၏။ ေကအဲန္ယူကမူ အပစ္အခတ္ ရပ္ေရး ခုိင္မာေအာင္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ တဖြဲ႔ခ်င္းအေနျဖင့္ ေတြ႔ဆုံသြား မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေရးကုိေတာ့ ယူအဲန္ အက္ဖ္စီႏွင့္ ေဆြးေႏြးသည့္ မူကုိသာ ဆက္လက္ကုိင္စြဲသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၿပီးခဲ့သည့္ ယူအဲန္အက္ဖ္စီ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ထုတ္ျပန္ ခ်က္တြင္ ပါရွိသည့္အတုိင္း အစုိးရႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြး ေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးေရးကုိ ယူအဲန္အက္ဖ္စီ တဖြဲ႔ တည္းက ဦးေဆာင္သြားမည္ ဆုိသည့္အခ်က္မွာမူ မိမိတုိ႔၏ ေပၚလစီႏွင့္ ကုိက္ညီမႈ မရွိေၾကာင္း ေျပာသည္။

တကယ္ေတာ့ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈသည္ မတူေခ်။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး တြင္ ပါ၀င္ မည္ျဖစ္ေသာ code of conducts မ်ားထက္ ပုိ၍ အဆင့္ျမင့္သည့္ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းမႈ ျဖစ္သည္။ ထာ၀စဥ္တည္တံ့ခုိင္ ၿမဲမည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ရန္မွာ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္လည္း ဆက္စပ္ေနမည္ ျဖစ္သည္။ အပစ္ရပ္ေရး ႏွစ္ဘက္ လုိက္နာရမည့္ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္း သေဘာတူညီမႈမ်ားကုိ တဖြဲ႔ခ်င္းအေနျဖင့္ ေဆြးေႏြးႏုိင္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈအဆင့္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအရ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းမႈကုိေတာ့ ယူအဲန္အက္ဖ္စီက ကုိင္မည္ဆုိသည္မွာ တရား နည္းလမ္းက်သည့္ မူ၀ါဒ ျဖစ္သည္။

ထုိ႔အျပင္လည္း ယူအဲန္အက္ဖ္စီ၏ ဦးေဆာင္မႈသည္ တဖြဲ႔တည္း၏ ဦးေဆာင္မႈ မဟုတ္ေခ်။ ယူအဲန္အက္ဖ္စီသည္ တပ္ေပါင္းစုျဖစ္၏။
မိမိ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းကုိ မိမိ ျပန္လည္ေ၀ဖန္ေထာက္ျပရသည့္အလုပ္မွာ ကုိယ့္ေပါင္ကုိယ္လွန္ေထာင္းသလုိ ျဖစ္၏။ မည္သူမွ် ထုိအလုပ္မ်ဳိးကုိ လုပ္လုိၾကမည္မဟုတ္။ ႏုိင္ငံႏွင့္အ၀ွမ္း ေလးစားခ်စ္ခင္ၾကသည့္ ႏုိင္ငံ့ဂုဏ္ေဆာင္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ကုိလည္း မေ၀ဖန္ခ်င္။ သူမအေပၚ ေ၀ဖန္ပုတ္ခတ္ေနေသာ ရန္သူ႔မီဒီယာမ်ားႏွင့္ တတန္းတစားတည္း သတ္မွတ္ခံ ရမည့္အျဖစ္မ်ဳိး၊ ရန္သူ၀မ္း သာေက်နပ္မည့္ အျဖစ္မ်ဳိးကုိ မလုိလား။ မေျပာမျဖစ္လြန္းလုိ႔သာ ေျပာရ ေရးရျခင္း ျဖစ္သည္။

“ကရင္ေတြ အသုံးမက်ဘူး။ နည္းနည္းမွကုိ အသုံးမက်ဘူး။ ငါလည္း ကရင္ပါဘဲကြာ။ စိတ္ထဲ မေကာင္းလြန္းလုိ႔ ေျပာ ရတာပါ”ဟု ဆုိတတ္ေသာ ဒူးပလာယာခ႐ုိင္ ဥကၠဌႀကီး ဖူးတာအယ္၏ စကားလုိပင္ မေျပာလုိေသာစကားေတြကုိ ေျပာေန ေရး ေနရျခင္းမွာ ေရးေပ်ာ္လြန္း၍ မဟုတ္။ မခ်ိ၍ သြားၿဖဲေနသည္ကုိ ရယ္ျပသည္ထင္သည့္အျဖစ္မ်ဳိး မျဖစ္ေစလုိေခ်။

(၅)
အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေရးသားထားေသာ “Dictator watch” ၏ ေဆာင္းပါး ၂ေစာင္ကိစၥ။ “Treachery in the Karen National Union” ေကအဲန္ယူအတြင္း သစၥာမဲ့ျခင္းႏွင့္ “The Karen Purge and Coup” ကရင္အာဏာသိမ္းပြဲ။ အြန္လုိင္းေပၚ အေတာ္ကေလးျပန္႔ႏွံ႔ေနေသာ ထုိေဆာင္းပါးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္တြင္းျပည္ပ ကရင္လူထုႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ေကအဲန္ယူ၏ (၁၅)ႀကိမ္ေျမာက္ကြန္ကရက္၏ ေရြးေကာက္ပြဲပုံစံႏွင့္ ကြန္ကရက္မွ ေရြးေကာက္လုိက္ေသာ ေခါင္းေဆာင္သစ္ မ်ားအေပၚ သကၤာမရွင္း ျဖစ္ၾကရသည္။ ေရြးေကာက္ၿပီး ရက္ပုိင္းအတြင္းမွာပင္ ေခါင္းေဆာင္သစ္ေတြကုိ ေနျပည္ေတာ္က ေခၚယူေတြ႔ဆုံလုိက္သည့္ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ဘ၀င္မက် ျဖစ္ၾက ရသည္။ အစဥ္အလာရွိေသာ စစ္ေရး ႏုိင္ငံေရး ေခါင္း ေဆာင္မ်ား ႀကီးငါးႀကီးတြင္ မပါ၀င္ေတာ့သည့္ အျဖစ္ကုိလည္း နားမ လည္ ႏုိင္ သူေတြ မ်ားစြာရွိသည္။ ယုံၾကည္အားထားစရာ ပုဂၢဳိလ္မ်ား၏ ဦးေဆာင္မႈမပါရွိပဲ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရး ဘယ္နည္း ဘယ္ပုံ ေရွ႕ဆက္မလဲ ဆုိသည္ကုိ ရင္တမမ ေစာင့္ၾကည့္ေန ၾကသူေတြလည္း ရွိ၏။

ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္အျဖစ္ ထြက္ေပၚလာေသာ ပုဂၢဳိလ္မ်ားမွာ ေခါင္းေဆာင္သစ္ေတြဟု ဆုိေသာ္လည္း အမ်ားစု သိကၽြမ္းရင္းႏွီးထားၿပီး ေလးစားရင္းစြဲ ရွိၾကေသာ လူေဟာင္းေတြ ျဖစ္သည္။ သူ႔အတုိင္းအတာႏွင့္သူ ေပါက္ေရာက္ တြင္က်ယ္ ၾကသူေတြလည္း ျဖစ္သည္။ ေခါင္းေဆာင္သစ္မ်ားကုိ ပုဂၢဳိလ္ေရးအရ လႈိက္လွဲ၀မ္းသာစြာ ႀကိဳဆုိဖုိ႔ရန္ သင့္ေသာ္လည္း မယုံမရဲ ျဖင့္ ၎တုိ႔၏ ေျခလွမ္းကုိ အကဲခတ္ ေနၾကသူေတြလည္း အေတာ္မ်ားမ်ား ရွိေနသည္။

အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း သံသယျဖစ္မႈမ်ားမွသည္ မေက်နပ္မႈမ်ားႏွင့္ ပြင့္အံမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာခဲ့မည္ဆုိပါက တဘက္က လည္း ျပန္လည္ ေခ်ပထုိးႏွက္ျခင္းမ်ား၊ တဘက္ႏွင့္တဘက္ ပုတ္ခတ္ ေစာ္ကားမႈမ်ား ရွိလာမည္ျဖစ္ၿပီး အာဏာရွိသူမွေန၍ အင္အားသုံး ဖိႏွိပ္ပိတ္ပင္မႈမ်ား လုပ္မည္ဆုိပါက အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းသာမက အမ်ဳိးသားမ်ားအတြင္း စည္းလုံးညီၫႊတ္ေရးကုိ ပါ ထိခုိက္လာႏုိင္မည္ျဖစ္၏။ အခ်ဳိ႕ပုဂၢဳိလ္ မ်ားက ထုိကိစၥမ်ား တအုံေႏြးေႏြးျဖင့္ ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔မႈ ရွိမလာေစရန္အတြက္ တကယ္ တမ္း ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထုိက္ေသာ ဗဟုိေကာ္မတီႏွင့္ ဦးစီးေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ ျပန္လည္ေရြးေကာက္ေစလုိၾကသည္။ အခ်ဳိ႕ကလည္း ျပန္လည္ေရြးေကာက္ရမည့္ အလုပ္မွာ မလြယ္ကူေၾကာင္း၊ ကေလးကစားသည့္ အလုပ္မ်ဳိး မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ယခုတက္လာသည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ စစ္အစုိးရဘက္ကပါ အသိအမွတ္ ျပဳထားၾကၿပီး ျဖစ္၍ အခ်ဳိ႕ပုဂၢဳိလ္မ်ားကုိ အျမင္မရွင္းႏုိင္သည့္တုိင္ ညီလာ ခံသက္တမ္းတခုေတာ့ ေအာင့္အည္းသည္းခံၾကရမည္ဟု ဆုိၾကသည္။

အခ်ဳိ႕ကမူ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မေက်မနပ္ျဖစ္သူ အျမင္မရွင္းၾကသူေတြ အားလုံး ခ်ဳပ္တည္းသည္းခံ ႏုိင္ၾကမည္ဆုိလွ်င္ ေကာင္းေသာ္လည္း လက္ရွိ စစ္ေရး၊ ႏုိင္ငံေရး အေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕၏ လုပ္ ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ ဘ၀င္မက် ျဖစ္ေနၾကသူမ်ားအေနျဖင့္ ေရွ႕လာမည့္ ေခါင္းေဆာင္မႈ သက္တမ္းအတြင္း အမွားအယြင္းမ်ား ထပ္မံ ေပၚေပါက္လာမည္ကုိ စုိးရိမ္ၾက သည္။ အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း ပြစိပြစိျဖင့္ မေက်မလည္ ျဖစ္ေနၾကရမည့္အစား ျပည္တြင္း ျပည္ပ က်ယ္ျပန္႔စြာ ပါ၀င္ႏုိင္မည့္ အင္တာနက္ အြန္လုိင္းမွပင္ျဖစ္ေစ ဆႏၵခံယူမႈ ျပန္လည္ျပဳလုပ္သင့္သည္ဟု အခ်ဳိ႕က ဆုိၾက သည္။ အခ်ဳိ႕က အြန္လုိင္းက ဆႏၵခံယူေရးမွာ တိက် ခုိင္မာမႈ မရွိႏုိင္ေၾကာင္း၊ အုိင္တီ နည္းပညာအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ဟက္ကာမ်ား ေခတ္စားေနသည့္ ယခုအခ်ိန္တြင္ အဖြဲ႔အစည္းတရပ္အေနျဖင့္ အေရးႀကီးေသာ ဗဟုိေခါင္းေဆာင္မ်ား ေရြးခ်ယ္ရန္အတြက္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ အင္တာနက္မွေန၍ မဲေပးေရြးေကာက္ခုိင္း သည့္အျဖစ္ မွာ မသင့္ေလ်ာ္သည့္အျပင္ လုံၿခဳံမႈလည္း မရွိႏုိင္ ဟု ဆုိၾကသည္။ အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ အေရးႀကီးေသာ ကိစၥျဖစ္၍ ညီလာခံတခုကုိ အက်ဥ္း႐ုံး၍ပင္ျဖစ္ေစ ျပန္လည္ က်င္းပသင့္ သည္ဟု ဆုိသူမ်ားလည္း ရွိသည္။

တကယ္ေတာ့ ညီလာခံတခု ျဖစ္ဖုိ႔ရန္မွာ လြယ္ကူသည့္ ကိစၥမဟုတ္ေၾကာင္း၊ တက္ေရာက္မည့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ နယ္ေျမတြင္း အေျခအေန၊ ခရီးလမ္းပန္းအေျခအေန၊ ရာသီဥတုအေျခအေနႏွင့္ ညီလာခံ က်င္းပမည့္ ေနရာေဒသအေနအထား၊ က်င္းပမည့္ အခမ္း အနား၊ ေနရာထုိင္ခင္းႏွင့္ စားေသာက္ေရး၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ လုံၿခံဳေရးက႑မ်ားအတြက္ ကုန္က်မည့္ စရိတ္စကမ်ား စသျဖင့္ အခ်ိန္ယူ၍ စီစဥ္ၾကရေၾကာင္း၊ သုိ႔ရာတြင္ ညီလာခံ ကြန္ကရက္ကုိ အစအဆုံး ျပန္လည္ က်င္းပရန္ လုိ မည္မဟုတ္ပဲ ကြန္ကရက္တက္ ေရာက္ခဲ့ေသာ ပုဂၢဳိလ္မ်ားကုိ ထပ္မံ ဖိတ္ၾကားကာ ဗဟုိဦးစီးေခါင္းေဆာင္ ေရြးေကာက္ပြဲ သက္ သက္ကုိသာ ၂ရက္ ၃ရက္ၾကာမွ် အသစ္တဖန္ က်င္းပမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မည္သုိ႔မွ် အပမ္းႀကီးစရာ မရွိေၾကာင္း၊ ယခုလုိ ပြင့္လင္းရာသီခ်ိန္ တစ္လႏွစ္လအတြင္းမွာပင္ ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ေဆြးေႏြး ညႇိႏႈိင္းကာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္ၾကမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း အခ်ဳိ႕ပုဂၢဳိလ္မ်ားက ဆုိၾကသည္။

ညီလာခံကုိ ကဖ်က္ယဖ်က္ လုပ္လုိသူမ်ား၊ ရန္သူ၏ ထုိးစစ္ဆင္ ေႏွာက္ယွက္မႈမ်ား ေပၚေပါက္မလာႏုိင္ရန္လည္း တာ၀န္ရွိေခါင္း ေဆာင္မ်ားက ကုိင္တြယ္ ေျဖရွင္းသြားရမည္ျဖစ္သည္ဟု ၎တုိ႔ ဆုိ၏။ လုပ္ပုိင္ခြင့္ ျပည့္၀ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္သစ္၏ စီစဥ္မႈျဖင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ေပးအပ္ေသာ လွ်ဳိ႕၀ွက္ဆႏၵမဲမ်ားကုိ ယုံၾကည္အားထားရသည့္ အသိသက္ေသမ်ား ေရွ႕ေမွာက္၊ ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈရွိစြာ ေရတြက္ၿပီးသည့္ေနာက္ လက္ရွိ ေခါင္းေဆာင္သစ္မ်ားပင္ ျပန္၍ရမည္ဆုိသည့္တုိင္ ေက အဲန္ယူ အဖြဲ႔အစည္းအေနျဖင့္ ေကာ ျပည္တြင္းျပည္ပ ကရင္ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ပါ အျမင္ရွင္းႏုိင္ၾကမည္ဟု ထုိပုဂၢဳိလ္မ်ားက ယူဆေလသည္။

(၆)
စစ္အုပ္စု၏ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ႀကံ့ဖြံ႕အမတ္တဦးက ေကအုိင္အုိကုိ အျပတ္ေခ်မႈန္းၿပီးမွသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ သင့္ေၾကာင္း အဆုိတင္သြင္းသည့္အေပၚ ႀကံ့ဖြံ႕အမတ္အမ်ားစုက ေထာက္ခံေဆြးေႏြးၾကေၾကာင္း သတင္းကုိ ဖတ္လုိက္ရ သည္။ ထုိအဆုိကုိ ကန္႔ ကြက္ေဆြးေႏြးသူေတြေတာ့ မရွိ။ တုိင္းျပည္ထဲ အလုပ္သမား၊ လယ္သမား ဆႏၵျပ ေတာင္းဆုိပြဲေတြ လူမ်ဳိးေရး ဘာသာေရး အဓိက ႐ုဏ္းေတြ က်ဴးေက်ာ္စစ္ပြဲေတြျဖင့္ ပြက္ေလာ႐ုိက္ေနခ်ိန္ ျပည္တြင္း ျပည္ပခရီးစဥ္မ်ား ၂၀၁၅အ တြက္ စည္း႐ုံးေဟာေျပာပြဲမ်ားျဖင့္ အလုပ္မ်ားျပေနခဲ့ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာ ယခုတႀကိမ္တြင္လည္း လႊတ္ေတာ္တြင္း ၌ ရွိမေနေခ်။

အၾကမ္းမဖက္သည့္အတြက္ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ မေယာင္ရာဆီလူး ခ်ီးျမႇင့္လုိက္ေသာ ဆုကုိယူရန္ အေမရိကား သုိ႔သြားေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ကုိရီးယားကုိလည္း ၀င္လုိက္ဦးမည္ျဖစ္ၿပီး ေဟာင္ေကာင္သုိ႔ပင္ သြားေရာက္လည္ပတ္ခ်င္ေသးသည္ဟု သူမ ဆုိ၏။ ေရာမက နီ႐ုိးဘုရင္၏ ေစာင္းသံကေလးကုိ နားဆင္လုိက္ရသကဲ့သုိ႔ ရွိေလသည္။

အခ်ဳိ႕ေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕က ႀကံ့ဖြံ႔အုပ္စု၏ သေဘာထား အေပၚ ကန္႔ကြက္ ေျပာဆုိၾကမည္ကုိ ယုံမွားသံသယ ျဖစ္စရာမလုိေခ်။ သုိ႔ရာတြင္ အဲန္အယ္လ္ဒီ၏ ရပ္တည္ခ်က္ကမူ တုိင္းရင္း သား ျပည္သူလူထုႏွင့္ ကင္းကြာစျပဳလာၿပီ ျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိယ္တုိင္ လႊတ္ေတာ္တြင္း၌ ရွိမေနေသာ္လည္း ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြင္း တုိင္းရင္းသား ျပည္သူလူထုတရပ္လုံးက မဲေပးခဲ့ၾကေသာ အဲန္အယ္လ္ဒီ ကုိယ္စားလွယ္ေတြ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ရွိေန၏။ လူထုဘက္က ရပ္တည္ရမည့္ အတုိက္အခံပါတီ၀င္မ်ားသည္ “လႊတ္ေတာ္ထဲ၀င္တာ အစုိးရကုိ အတုိက္အခံလုပ္ဖုိ႔ မဟုတ္ဘူး”ဟု ေျပာခဲ့ဖူးေသာ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ စကားသံေအာက္ ကခ်င္ကုိ ေခ်မႈန္းမည့္ကိစၥအ ေပၚ ကန္႔ကြက္ေျပာဆုိေရး တုတ္တုတ္မွ် မလႈပ္ႏုိင္ပဲ ရွိေနၾက ေလသည္။

အဲန္အယ္ဒီက ကန္႔ကြက္ေျပာဆုိသည့္တုိင္၊ အဆုံးအျဖတ္အတြက္ မဲခြဲမည္ဆုိပါက ၂၅က်ပ္သားႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္အ မ်ားစု ရွိေနေသာ ႀကံ႕ဖြံ႔ဘက္ကသာ အႏုိင္ရသြားမည္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ႏွစ္ရက္သုံးရက္အတြင္း စစ္ဆင္ေရးကုိ အျပင္းအ ထန္ ျပဳလုပ္ၿပီးသည့္ေနာက္ ဗ်ဴဟာအရ အေရးပါသည့္ ေနရာအခ်ဳိ႕ကုိ ထပ္မံသိမ္းယူလုိက္ႏုိင္ၿပီဆုိလွ်င္ စစ္အုပ္စုႏွင့္ အေရၿခဳံ အစုိးရတုိ႔အေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္က ဆုံးျဖတ္လုိက္သလုိမ်ဳိး ေကအုိင္ေအကုိ အျပတ္မေခ်မႈန္းေတာ့ပဲ သေဘာထားႀကီးဟန္ ေဆာင္ကာ စစ္ပြဲကုိ ရပ္ဆုိင္းလုိက္ေၾကာင္း နာမည္ေကာင္းယူ၍ ေၾကညာၾကမည္ ျဖစ္ေလသည္။

(၇)
ေကအဲန္ယူ တပ္မဟာ(၅)က သူ႔နယ္ေျမအတြင္း ၀င္ေရာက္လာေသာ စစ္အုပ္စု၏ ရိကၡာယာဥ္တန္းကုိ စီးနင္းသိမ္း ပုိက္ကာ ဆန္အိတ္ ၄၀၀ေက်ာ္ႏွင့္ ဆီ၊ ဆား၊ ငါးပိ၊ ပဲ၊ လၻက္ေျခာက္၊ သၾကား၊ ႏုိ႔ဆီ၊ အမဲဗူးႏွင့္ အရက္ဖာမ်ား အပါအ၀င္ ရိကၡာ ပစၥည္းမ်ားကုိ မီး႐ႈိ႔ဖ်က္ဆီး လုိက္ေၾကာင္း ၾကားရသည္။ ကားေတြကုိေတာ့ ဘာမွ်မလုပ္ပဲ ျပန္လႊတ္ေပးလုိက္သည္ဟု ဆုိသည္။ တပ္မဟာ(၅)အေနျဖင့္ ရန္သူအေပၚ သေဘာထားႀကီးေၾကာင္းႏွင့္ ဂ႐ုမစုိက္ေၾကာင္း ျပလုိက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ေကာ္သူးေလနယ္ေျမတြင္းမွ အျခားတပ္မဟာမ်ားအတြင္းမွာလည္း ဤကဲ့သုိ႔ပင္ ျဖစ္သင့္သည္။ ရန္သူႏွင့္ ၎တုိ႔ခ႐ုိနီ မ်ား၏ ေဒသဖြံ႔ၿဖဳိး ေရးအေယာင္ျပ စီးပြားေရး မက္လုံးေပး ေသြးေဆာင္မႈမ်ားေနာက္ အငုိက္မိစြာ လုိက္ပါေန၍ မျဖစ္။ အပစ္အခတ္ ရပ္ေရး ပဏာမသေဘာ တူညီမႈမွ်သာ ရရွိေသးၿပီး ပုိမုိခုိင္မာေအာင္ ၫႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးေနဆဲ အေျခအေနမွာ ပင္ စစ္အုပ္စုက ေကာ္သူးေလနယ္ေျမအတြင္း ၎တုိ႔ တပ္မ်ားကုိ တုိး၍ခ်ထားၿပီး တပ္တည္ေနရာေတြကုိလည္း တုိး၍ ယူထား ေစကာ ရိကၡာပစၥည္းမ်ား မျပတ္ ပုိ႔ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ ၎တုိ႔ တပ္စခန္းေတြကုိ သစ္လုံးႀကီးမ်ား၊ သြပ္မ်ား၊ အုတ္အဂၤေတ မ်ားျဖင့္ အခုိင္အမာ တည္ေဆာက္ကာ စစ္ေရးအရ အသုံးျပဳသည့္ ဆက္ သြယ္ေရးေျမာင္းမ်ား၊ ဘန္ကာမ်ားကုိလည္း တူးေဖာ္ လုပ္ကုိင္ထားၾကသည္။

ကခ်င္ႏွင့္ ျဖစ္ေနေသာ စစ္ပြဲကုိ က်န္တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ား သြားေရာက္မကူညီႏုိင္ေစရန္၊ ကခ်င္ကို တိုက္ခိုက္ေနစဥ္ ကရင္တုိ႔ ရွမ္း တုိ႔ဘက္မွာပါ တုိက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ေပၚလာၿပီး အ႐ူးမီး၀ိုင္းဘ၀ မေရာက္ရေစရန္၊ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ပဏာမ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ခပ္လြယ္လြယ္ ခပ္ျမန္ျမန္ ရယူထားစဥ္အတြင္းမွာပင္ အခ်ိန္မျဖဳန္းတတ္ေသာ ရန္သူသည္ လာလတၱံ႔ ေသာ စစ္ပြဲအတြက္ ေဒသတုိင္း၌ အစစအရာရာ ျပင္ဆင္ထားၿပီး ျဖစ္ေနေလၿပီ။

ယူအဲန္အက္ဖ္စီ အဖြဲ႔၀င္မ်ားအျဖစ္ ကခ်င္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အေရးကိစၥကုိ စစ္ေရး ႏုိင္ငံေရးအရ ထိေရာက္စြာ ၀ုိင္း ရံအကူအညီ မေပးႏုိင္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိတုိ႔နယ္ေျမအတြင္း က်ဴးေက်ာ္ ၀င္ေရာက္အေျခခ်လာမည့္ စစ္အုပ္စုတပ္မ်ား ကုိ ေျပာဆုိ၊ ေဆြးေႏြး၊ သတိေပး ေမာင္းထုတ္ျခင္းမ်ား မလုပ္ႏုိင္ခဲ့လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ရန္သူ စစ္အုပ္စုအေနျဖင့္ ကခ်င္ ကုိ အတုိင္းအတာတရပ္အထိ ခ်ဳပ္ကုိင္သြားႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ ရွမ္း၊ ကရင္နီ၊ ကရင္၊ မြန္တုိ႔ဘက္သုိ႔ ေျခလွမ္း မ်ား တုိးခ်ဲ႕ခ်ဳပ္ကုိင္လာမည့္အေရးမွာ ေျမႀကီးလက္ခတ္မလြဲ ေပၚေပါက္လာေတာ့မည္ ျဖစ္ေလသည္။

Ref: ေကအုိင္စီ

0 comments:

အေပၚသို႔