Tuesday, March 19, 2013

ေအာက္စဖို႔ဒ္ တကၠသိုလ္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေဒၚစုအား ျပင္းထန္စြာေဝဖန္လိုက္ၾက

မတ္လ ၁၈ ရက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္

လက္ပံေတာင္း အစီရင္ခံစာ ထြက္ေပၚ လာခဲ့ျပီးေနာက္ပုိင္း ရက္အနည္းငယ္သည္ အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အတြက္ ခက္ခဲ၍ အေရးၾကီးေသာ သီတင္းပတ္ ျဖစ္သည္ဟု အခ်ိဳ႕က ဆုိၾကသည္။

မီဒီယာမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာ အသိုင္းအဝုိင္းမ်ား၊ ယခင္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အား ေထာက္ခံခဲ့သူမ်ား သာမက အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ပါတီဝင္မ်ား သည္ပင္လွ်င္ လက္ပံေတာင္း ေၾကးနီ စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေခါင္းေဆာင္ခဲ့ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္၏ ရပ္တည္ခ်က္ အေပၚ ျပင္းထန္စြာ
ေဝဖန္ စရာ မ်ား ရွိခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ သူ ငယ္ရြယ္စဥ္က ပညာ ဆည္းပူးခဲ့ဖူးသည့္ ေအာက္စဖို႔ဒ္ တကၠသိုလ္၌ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၀ ရက္ေန႔က မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့ရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ အနာဂတ္ ေအာင္ျမင္ႏုိင္ေရး လမ္းခရီးကို ျဖတ္သန္း ရာတြင္ လြယ္ကူလိမ့္မည္ မဟုတ္ဟု ဆိုခဲ့ဖူးသည္။

ယခုအခါတြင္မူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပညာဆည္းပူးခဲ့သည့္ ေက်ာင္းေတာ္ေဟာင္း ေအာက္စဖို႔ဒ္ တကၠသိုလ္မွ ပညာရွင္မ်ားကလည္း လက္ပံေတာင္း ေၾကးနီ စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ ေကာ္မရွင္၏ ရပ္တည္ခ်က္အေပၚ ေဝဖန္လာၾကသည္။

မတ္လ ၈ ရက္ေန႔မွ ၁၀ ရက္ေန႔ အထိ ေအာက္စဖုိ႔ဒ္ တကၠသိုလ္တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ဒုတိယ အၾကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ ေလ့လာေရး ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ပတ္သတ္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားက လႊမ္းမိုးခဲ့သည္ဟု Oxford Student အစီရင္ခံစာ တေစာင္က ဆိုသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အေပၚ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ မီဒီယာ ေဖာ္ျပမွႈမ်ား ရွိေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ဖြံ႔ျဖိဳး တိုးတက္မွႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္၍ သံသယျဖင့္သာ ရွႈျမင္သင့္ကာ စစ္မွန္ေသာ အေျပာင္းအလဲ ေပၚေပါက္ေရးအတြက္ အခြင့္အလမ္း လြဲေခ်ာ္ေနဆဲ ျဖစ္သည္ဟု အေရွ႕ေတာင္အာရွ သမိုင္းဆိုင္ရာ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ပုဂၢိဳလ္ Dr. Peter Carey က ေျပာဆုိခဲ့သည္ဟု သတင္းမ်ားက ဆုိၾကသည္။

အစိုးရက ကခ်င္လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔ကို တိုက္ခုိက္ေနခဲ့သည့္ ကိစၥတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေတာက္ေလွ်ာက္ ႏွႈတ္ဆိတ္ေနခဲ့ျခင္းအေပၚ အထူးေဝဖန္ခဲ့ၾကသည္ဟု Oxford Student အစီရင္ခံစာက ဆိုသည္။ ထို႔ျပင္ လူ႔အခြင့္ အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မွႈ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ မေဝဖန္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာ ၾသဇာေညာင္းမွႈကုိ ဆံုးရွံႈးေနသည္ ဟု လည္း ဆိုခဲ့သည္။

“ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြဟာ နည္းပါးေနပါတယ္။ ေနာက္ျပီး ေဒၚစုဟာလည္း ေျပာသင့္တာေတြကို ေျပာဖို႔လိုအပ္ပါတယ္” ဟု Dr. Carey က ဆိုသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွႈမ်ားသည္ အမွန္တကယ္ သဘာဝက်က် တုိးတက္ေနျခင္း ရွိမရွိကုိလည္း ေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္သူမ်ားကုိ Oxford Student အဖြဲ႔က ေမးခြန္း ထုတ္ခဲ့ေသးသည္။ Burma Campaign (UK) မွ အလုပ္အမွႈေဆာင္ ဒါရုိက္တာ Anna Robert က “ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြဟာ ဒီမိုကေရစီ နည္းက် ဦးတည္ ေမာင္းနွင္ ထားတာ မဟုတ္ပါ ဘူး” ဟု ဆိုခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ကိုယ္တိုင္ ဖိတ္ၾကားခ်က္ အရ ယခုလေႏွာင္းပုိင္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ သီတင္း ႏွစ္ပတ္ ၾကာ သြားေရာက္လည္ပတ္ရန္ ေရြးခ်ယ္ျခင္း ခံထားရသည့္ ေအာက္စဖို႔ဒ္ ေက်ာင္းသား ကုိယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔က ထိုေဆြးေႏြးပြဲကုိ က်င္းပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

Ref: မဇၥ်ိမ

0 comments:

အေပၚသို႔