Tuesday, March 19, 2013

ေရႊတံခါးႀကီး ဘယ္လိုဖြင့္မလဲ

March 19, 2013

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၅ ရက္ အေမရိကန္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအၾကား ႏွစ္ႏိုင္ငံ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုတိုးျမွင့္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ နားလည္မႈ စာခြ်န္လႊာ လက္မွတ္ ေရးထိုးပြဲသို႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန စီးပြားဌာန လက္ေထာက္၀န္ၾကီး ဂ်ိဳးစ္ဖာနန္ဒက္ဇ္ ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္ႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦး၀င္းေအာင္တို႔ လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ၾကျခင္းကို ေတြ႕ရသည္မွာ မေတာ္မတည့္ ျဖစ္ေနသလို တခ်ိဳ႕ ခံစားရ၏။

အေၾကာင္းကား …

ဦး၀င္းေအာင္သည္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက ခ႐ိုနီတဦးဟု စြပ္စြဲမႈ ခံရသူ၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းႀကီးတခုကို တည္ေထာင္ ထားျပီး စစ္ဘက္ႏွင့္ အစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးသူအျဖစ္ နာမည္ပ်က္ စာရင္း သြင္းခံထားရသူ၊ အေမရိကန္ကုမၸဏီမ်ား ၎ႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပီး စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ျခင္းမျပဳရန္ တားျမစ္ခံထားရသူ၊ ဤသို႔ေသာ ပုဂၢိဳလ္တဦးႏွင့္ အေမရိကန္ လက္ေထာက္ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးတို႔ လက္ဆြဲ ႏႈတ္ဆက္ ေနသည့္ ျမင္ကြင္းမွာ ကိုးရိုးကားယား ပံုရိပ္တခုဟု ဆိုရမည္လား၊ ေတြးစရာ ျဖစ္လာသည္။


ျမန္မာႏွင့္ အေမရိကန္ဆက္ဆံေရးသည္ ၀ိေရာဓိအသြင္ ေဆာင္ေနေၾကာင္း ယင္း လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲက ျပသလွ်က္ရွိသည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား စီးပြားေရး မ်က္ႏွာစာသစ္ ဖြင့္ရန္ တိုက္တြန္းေနၿပီး ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသကဲ့သို႔ တဘက္ကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စစ္ေရး ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေ၀ဖန္ေနဆဲျဖစ္သည္။ က်င့္၀တ္စံႏႈန္းအရ ျမင့္မားသည့္ အေမရိကန္ ကုမၸဏီမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံပါက ျမန္မာ့စီးပြားေရးသည္ ပို၍ ပြင့္လင္း လာၿပီး ထင္သာ ျမင္သာ ရွိလာမည္၊ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈမ်ားလည္း ေလ်ာ့ပါးသြားမည္ဟု ယံုၾကည္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အေမရိကန္တို႔ ေ႐ြးခ်ယ္ အသံုးျပဳသည့္ နည္းလမ္းမ်ား သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ထိေရာက္မႈ ရွိ မရွိ ဟူေသာေမးခြန္းလည္း ေပၚထြက္လာပါသည္။

အေမရိကန္ သမၼတ အိုဘားမား သည္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ သမိုင္း၀င္ခရီးစဥ္အျဖစ္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ လည္ပတ္ခဲ့သည္။ ထိုခရီးစဥ္၏ ေနာက္ ဆက္တြဲ အျဖစ္ လက္ေထာက္ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး ဂ်ိဳးစ္ဖာနန္ဒက္ဇ္သည္ စီးပြားေရး ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ကို ဦးေဆာင္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ရွက္ဗ႐ြန္ (Chevron)၊ ဂ်င္နရယ္ေမာ္တာ (General Motors)၊ တားဂတ္ေကာ္ပိုေရးရွင္း (Target Corp.,)၊ ကိုႏိုကိုဖိလစ္ (Conoco Phillips)၊ ကိတ္တာပီလာ (Caterpillar)၊ ဂ်င္နရယ္ အီလက္ ထရစ္ အင္တာေနရွင္နယ္ (General Electric International)၊ ဟြန္နီ၀ဲလ္ (Honeywell) ႏွင့္ အီးေဘး (eBay) အစရွိသည့္ အေမရိကန္ ကုမၸဏီမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္ ၅၀ ေက်ာ္သည္ ျမန္မာအစိုးရ အရာရွိမ်ား၊ ျမန္မာ ထိပ္တန္း စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ရက္သတၱ တပတ္ၾကာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ ကုန္သည္ႀကီးမ်ား အသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ဦး၀င္းေအာင္သည္ အေမရိကန္တို႔၏ “အထူး သတ္မွတ္ထားေသာ ႏိုင္ငံသား” (Special Designated Nationals) စာရင္းတြင္ ပါ၀င္ေနျခင္းအေပၚ မစၥတာ ဂ်ိဳးစ္ဖာနန္ဒက္ဇ္အား ေမးျမန္းရာ “ညွိႏိုင္းေဆာင္႐ြက္မႈ နည္းနည္း လုပ္ဖို႔ လိုပါတယ္” ဟု ၀န္ခံေျပာဆိုၿပီး “ဒီစာရင္းဟာ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ႏိုင္ငံျခားေရးေပၚလစီအတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ လက္နက္ကိရိယာပါ” ဟုလည္း ထိုစာရင္းကို ခ်ီးက်ဴးသြားသည္။ “လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈကိစၥ၊ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားကိစၥ၊ ေျမာက္ကိုရီးယား နဲ႔ ျမန္မာ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ဆက္ဆံေရး ကိစၥ စသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ားကို က်ေနာ္တို႔ ဆက္လုပ္ႏိုင္တာ ဟာ ဒီစာရင္းရဲ႕ တန္ခိုးပဲ” ဟု ဂ်ိဳးစ္ဖာနန္ဒက္ဇ္က ေျပာဆိုသည္။

ဦး၀င္းေအာင္သည္ ဒဂုန္ ကုမၸဏီအုပ္စု၏ အႀကီးအကဲ ျဖစ္ၿပီး သစ္လုပ္ငန္း၊ ရာဘာ၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား၌ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလုပ္ကိုင္ေနသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈ အားလံုးကို ဖယ္ရွားေပးရန္ ဦး၀င္းေအာင္က တိုက္တြန္းရာ “က်ေနာ္တို႔ ႏိုင္ငံသား အမ်ားစုရဲ႕ အက်ိဳးကို ေရွ႕႐ႈၿပီး က်ေနာ္တို႔ အေပၚ ပိတ္ဆို႔ထားတဲ့ ပိတ္ဆို႔မႈ အားလံုးကို ပယ္ဖ်က္ေပးဖို႔၊ က်ေနာ္တို႔ကို အေထာက္အပံ့ေပးဖို႔၊ ခင္ဗ်ားတို႔ အစိုးရကို က်ေနာ္တို႔ ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္” ဟု ေျပာဆိုသည္။

ျမန္မာအေပၚ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ေလွ်ာ့ေပါ့လိုက္ျခင္းကို အေမရိကန္ ကုမၸဏီမ်ားက ႀကိဳဆိုေသာ္လည္း အမ်ားစုက ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို လုံးဝ ႐ုပ္သိမ္းျခင္းထက္ ယာယီဆိုင္းငံ့ ထားသင့္သည္ဟု ေျပာဆိုသည္။ ထို႔ျပင္ ျမန္မာျပည္တြင္းဥပေဒ အေျမာက္အမ်ား ႐ႈပ္႐ႈပ္ေထြးေထြး ရွိေနျခင္းသည္ ေရရွည္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစၿပီး အခ်ိန္၊ ေငြေၾကးႏွင့္ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ မ်ားကို အလဟႆ ဆုံး႐ႈံးေစသည္ဟု ဆိုသည္။

“ဒီေန႔ တိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီး ျမွဳပ္ႏွံမႈေတြ လုပ္ၿပီး၊ ေနာက္ေန႔မွာ ခင္ဗ်ားတို႔ရဲ႕ ပစၥည္းေတြကို သိမ္းယူသြားမယ့္ တေစၧေတြ ရွိေနမယ္ဆိုရင္ ခင္ဗ်ားတို႔ မ်ားမ်ား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံတာ မလုပ္ သင့္ ဘူး” ဟု ကက္တာပီလာ ကုမၸဏီ အာရွဌာနခြဲမွ အႀကီးတန္း ညွိႏိႈင္းေရးမႈး မစၥတာဒါရင္ဘရြတ္စ္က ေျပာဆိုသည္။ “ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ မိုင္းဗံုးေတြျမွဳပ္ထားတဲ့ ေနရာရွိတယ္၊ အဲဒီအနီးကို က်ေနာ္တို႔ အသာေလး ေျခဖ်ားေထာက္ၿပီး သြားရမယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ အဲဒီေနရာမွာ က်ေနာ္တို႔ အလုပ္ကို အမွားအယြင္း မရွိ လုပ္ရမယ္” ဟု ဆက္လက္ေျပာဆိုသည္။

အေမရိကန္၏ ေကာင္းဆိုးႏွစ္မ်ိဳး ေရာေနသည့္ ႏိုင္ငံျခားေရး မူ၀ါဒသည္ ယခုအခါ ထင္ထင္ရွားရွား အေကာင္အထည္ေပၚလာၿပီျဖစ္သည္။ အေမရိကန္အစိုးရသည္ ကုန္သြယ္မႈ ပိတ္ဆို႔ထားသည့္ စာရင္းတြင္ပါ၀င္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဘဏ္မ်ားကို အသုံးျပဳ၍ အေမရိကန္ ကုမၸဏီမ်ား၊ NGO မ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ေငြလႊဲခြင့္ဖြင့္ေပးလိုက္သည္။ လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရရွိေသာ ဘဏ္ ၄ ခု အနက္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္၊ ျမန္မာ့ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး ဘဏ္မ်ားသည္ အစိုးရပိုင္ ဘဏ္မ်ားျဖစ္ၿပီး အာရွစိမ္းလန္းစိုေျပေရး ဘဏ္ႏွင့္ ဧရာ၀တီ ဘဏ္မ်ားသည္ ပုဂၢလိကပိုင္ ဘဏ္မ်ားျဖစ္သည္။ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ ထိုဘဏ္မ်ား အေမရိကန္ ဦးေဆာင္ေသာ ကမ႓ာလုံးဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရးစနစ္ႏွင့္ ျပန္ခ်ိတ္ဆက္ခြင့္ ရျပီျဖစ္ျပီး ယခင္ကလို တ႐ုတ္၊ စင္ကာပူ၊ မေလးရွားႏွင့္ ထိုင္းတို႕ကို ၾကားခံေနစရာ မလိုေတာ့ေခ်။ ဤသို႔ အေမရိကန္ေငြေၾကးစနစ္အတြင္းသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ၀င္ေရာက္ခြင့္ျပဳ လိုက္ျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အေမရိကန္၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား တိုးတက္လာမည္ဟု ယံုၾကည္ပါေၾကာင္း အေမရိကန္ ဘ႑ာေရးဝန္ၾကီးဌာန၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထား သည္။

အာရွ စိမ္းလန္းစိုေျပေရး ဘဏ္သည္ ဦးေတဇပိုင္ဘဏ္ ျဖစ္ၿပီး ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္အစိုးရ ဘ႑ာေရးဝန္ၾကီးဌာနမွ ဦးေတဇအား လက္နက္ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားသူ တဦးဟု ဆိုသည္။ ထို႔ျပင္ ဦးေတဇသည္ စစ္အစိုးရအား ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေနသူ သစၥာရွိ လူယံုေတာ္တဦးဟုလည္း ဆိုသည္။ ဦးေတဇကမူ စြတ္စြဲခ်က္မ်ား မဟုတ္မမွန္ဟု ျငင္းဆို ဖူးသည္။ ဧရာ၀တီဘဏ္ကို ဦးေဇာ္ေဇာ္ ပိုင္သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အေမရိကန္ သံ႐ံုး၏ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လ၌ ထုတ္ျပန္ေသာ သံတမန္ သတင္းမ်ားအရ ဦးေဇာ္ေဇာ္သည္ ခ႐ိုနီတဦးဟု သုံးသပ္ထားေသာ္လည္း မူးယစ္ေဆး၀ါး၊ လက္နက္ေရာင္း၀ယ္မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပမထားပါ။

ဤသို႔ ခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း မည္သို႔ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ႏိုင္သည္ဟု ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေခ်။ ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ ေဖာ္ျပမထားျခင္း၊ အကန္႔အသတ္မ်ား ရွိေန ျခင္းေၾကာင့္ အေမရိကန္ဘဏ္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ရန္ ေႏွာင့္ေႏွးေနဆဲျဖစ္သည္။ တဖက္တြင္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လာေရာက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္လွ်က္ရွိသည္။ လာေရာက္ရင္းႏွီး ျမွဳပ္ႏွံမည့္ ဘဏ္မ်ားကို ေဒသတြင္း ဘဏ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ အမ်ားပိုင္ ဖက္စပ္လုပ္ငန္းအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ ႐ြက္ေစမည္ဟု ဘဏ္ဥပေဒသစ္ ေရးဆြဲေရး လုပ္ငန္းတြင္ပါ၀င္သည့္ တာ၀န္ခံအရာရွိမ်ားက ေျပာဆိုေၾကာင္း အေမရိကန္ ေငြေၾကးဌာန ေၾကညာခ်က္၌ ေဖာ္ျပထားသည္။ အဂၤလန္မွ standard chartered ဘဏ္၊ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံမွ ANZ ဘဏ္အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ ၂၀ ခန္႔သည္ ၎တို႔၏ ကိုယ္စားလွယ္႐ံုးမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ လာေရာက္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

သို႕ေသာ္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ နည္းဥပေဒ၊ ျမန္မာ့ဘဏ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈ စသည့္ က႑မ်ားသည္ အသစ္ျပဌာန္း လိုက္သည့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒ၏ အေရးႀကီးေသာ က႑မ်ား၌ မပါ၀င္ၾကေခ်။ ယင္း ျပဌာန္းထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖၚ ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား အရ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားကို ယခုႏွစ္ ဧၿပီလ ေစာေစာပိုင္းတြင္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ ျပဳမည္ဟု သက္ဆိုင္ရာ အရာရွိမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားကို ပိုင္ဆိုင္မႈ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အထိခြင့္ျပဳမည္ ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာဘဏ္မ်ားႏွင့္ ဖက္စပ္၍ ဘဏ္ခြဲမ်ားကုိ လည္း ဖြင့္ခြင့္ ျပဳမည္ဟု ဆိုသည္။

အေမရိကန္ႏွင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံတို႕၏ ဒဏ္ခတ္ေရးမူဝါဒတို႕သည္ ျမန္မာ့အေျပာင္းအလဲ ခိုင္မာလာသည္ႏွင့္အမွ် တျဖည္းျဖည္း ႐ုပ္သိမ္းသြားမည္ဟု ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားက ေဝဖန္ေနၾက သည္။ သို႕ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ၏ ယံုၾကည္မႈ ျပန္လည္ရရွိရန္ ႏိုင္ငံေရးအရ ကမ႓ာ႔ႏိုင္ငံမ်ားအားလုံး သေဘာတူလက္ခံခ်က္မ်ားကို လက္ခံေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရ မည္ျဖစ္သလို စီးပြားေရးတြင္လည္း ကမ႓ာလုံးဆိုင္ရာ စီးပြားေရးစနစ္အတြင္း ယံုၾကည္လက္ခံေစမည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကိုလည္း လိုက္နာက်င့္သုံးရမည္မွာ မလြဲမေရွာင္သာ ၾကံဳရမည့္ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္စဥ္ဟု သက္ဆိုင္သူအားလုံးက နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ ျဖစ္ေတာ့သည္။

(US caught in awkward embrace of Myanmar ‘crony’ကို ေမာင္တင္ယုက ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာျပန္ဆို ကိုးကားသည္)

Ref: ဧရာ၀တီ

0 comments:

အေပၚသို႔