Thursday, March 21, 2013

အေျဖေပးထားေသာ သခ်ၤာတပုဒ္

ေရႊကူေမႏွင္း
March 20, 2013

ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ ၊ သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ အမွတ္ (၄/၂၀၁၃)၊ (၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၁ ရက္)

အထက္ပါ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ အျပည့္အစုံကို ၁၂- ၃- ၂၀၁၃ ေန႔ထုတ္ သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းကို ဖတ္႐ႈရသည္။ “အျပည့္အစုံ” သည္ ရွည္လ်ားလွ၏။ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ အေၾကာင္းအရာမ်ား “ပြေရာင္း”ၿပီး ထပ္ေနသည္။ လိုလည္း ေတြ႕ရ၏။ ၿခဳံ၍ၾကည့္ေသာအခါ “အေျဖေပးထားေသာ သခၤ်ာတပုဒ္ကို အေျဖမွန္ မရ ရေအာင္ တြက္ထားေသာနည္း” ဟု ျမင္ပါသည္။


မ႑ိဳင္ ၃ ရပ္အား တည့္မတ္ေပးရမည္ ဆိုေသာ စတုတၳမ႑ိဳင္၏ တာ၀န္အရ အထက္ပါ အစီရင္ခံစာကို ေထာက္ျပရပါမည္။

(၁) ေဒသခံ လူထုသည္ ေျမယာသိမ္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထိုက္သင့္သည့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ မရရွိသျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ထိုက္သင့္ေသာ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း မရရွိျခင္းေၾကင့္ လည္းေကာင္း မေက် မနပ္ျဖစ္ကာ ဆႏၵျပမႈမ်ား စတင္ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ေျမယာသိမ္းဆည္းရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ထမ္းမ်ားက ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ရွင္းလင္းျပျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားက သီးႏွံအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးသာ ေပးသည္ ထင္ျမင္ယူ ဆခဲ့ ပါသည္။ ထိုသို႔ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရာတြင္လည္း ၀န္ထမ္းအခ်ိဳ႕က ေျပေျပလည္လည္ ေျပာဆိုဆက္ဆံမႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ ျပႆနာ ပိုမိုႀကီးထြားလာပါသည္။ ထိုအေျခအေန တြင္ ေဒသျပင္ပက အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကလည္း ေရာက္ရွိလာကာ ဆႏၵျပမႈမ်ား အရွိန္ျမင့္ခဲ့ပါသည္။ EIA, SIA, Transparency…။ (အပိုဒ္ ၉၅ မွ ၉၈ )

အထက္ပါ သုံးသပ္ခ်က္က ထမင္းေရပူလာ လွ်ာလႊဲျခင္း ျဖစ္သည္။ အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ မသက္ဆိုင္။ ကုမၸဏီ၌ အျပစ္မရွိ။ ၀န္ထမ္းမ်ား ညံ့ဖ်င္းခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဟု အျပစ္ပုံခ်၏။ ထို႔ေနာက္ ျပင္ပ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ေရာက္ရွိလာကာ ဟု မိမိတို႔ သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္အလိုက္ သြားေရာက္ထိန္းသိမ္းရေသာ လူမႈေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို အျပစ္ရွာျပန္သည္။ သေဘာက ေဒသခံလူမ်ားက ဘာမွ် သိပ္နားမလည္ၾက၊ အျပင္မွ လာေရာက္ သူမ်ား လႈံ႔ေဆာ္၍သာ ဤ ကိစၥ ႀကီးထြားရျခင္းဟု ဆိုလိုေပသည္။

ျမန္မာ ေက်းလက္သားမ်ားသည္ မိမိအိမ္၊ မိမိရြာ၊ မိမိလယ္ကို ခ်စ္၏။ အျခားဘယ္မွ် မသြားလို။ မိမိရြာႏွင့္ မိမိသာသနာကို ဖက္တြယ္ရင္း ေသသည္အထိ ေအးခ်မ္းစြာ ေနထိုင္လိုၾက သူမ်ားခ်ည့္ ျဖစ္၏။ ဤ လူမ်ားအား အဓမၼ ေရႊ႕ေျပာင္းေစၿပီး၊ သူတို႔ ကိုးကြယ္ေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းမ်ားကိုပါ ခ်ိတ္ပိတ္ၾကျခင္းကို မည္သည့္ရြာသားက ၿပဳံးၿပဳံးႀကီး ၾကည့္ေနႏိုင္ပါမည္ လဲ။ သည္အတြက္ မေက်မနပ္ ျဖစ္ရျခငး္ကို ျပင္ပမွ လာေရာက္ ႏႈိးေဆာ္၍ ျဖစ္ရဟန္ မွတ္ခ်က္ခ်ထား ပုံမွာ “အေျဖ” မရ ရေအာင္ ဆြဲယူထားမွန္း ထင္ရွားသည္။

(၂) သံဃနာယက အဖြဲ႕၀င္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအား ဖူးေမွ်ာ္ေလွ်ာက္ထား ေမးျမန္းခ်က္ အရ …ရဟန္းပ်ိဳမ်ားအား ဆႏၵျပပြဲ/ေဖာ္ထုတ္ပြဲမ်ားတြင္ မပါ၀င္ၾကရန္ ၾသ၀ါဒ ေပးခဲ့ၿပီး အမ်ားစုမွာ လိုက္နာၾကေသာ္လည္း အနည္းစုမွာ ထိန္းသိမ္းရ ခက္ခဲႏိုင္ေၾကာင္း… (အပိုဒ္ ၃၅)

ေသလုေမ်ာပါး အစေတးခံခဲ့ၾကရေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ ႐ုပ္ပုံမ်ားကို နည္းပညာေက်းဇူးျဖင့္ အားလုံး ျမင္ေတြ႕ခဲ့ၾကရၿပီး ၿပီ။ ျငင္း၍ မရ။ ဤတြင္ ကိုယ္လြတ္႐ုံးျခင္းေလာ၊ ေျဖသိမ့္ေပးျခင္းေလာ၊ မေျပာတတ္။ ဆႏၵျပပြဲမွာ မပါ၀င္ဖို႔ ၾသ၀ါဒ ေပးထားေၾကာင္း၊ အနည္းစုက မလိုက္နာ၍ ယခုကဲ့သို႔ ျဖစ္ရေၾကာင္း အေျဖ ထုတ္ထားသည္။

ဤကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးခြန္း တခုပဲ ေမးခ်င္ပါ၏။ ထိုစကားကို ေျပာေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ျမတ္စြာဘုရား ကိုယ္တိုင္ပင္ ဂဂၤါျမစ္ေရ ခြဲေ၀သုံးစြဲမႈျဖင့္ စစ္ျဖစ္ၾကေသာ တိုင္းျပည္ ႏွစ္ျပည္ ရွိရာသို႔ ကိုယ္တိုင္ၾကြေရာက္ကာ ေျဖရွင္း ေပးခဲ့သည္ကို မဖတ္ဖူးၾကဘူးလား။ (သို႔မဟုတ္) ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ အင္း၀ႏွင့္ ဟံသာ၀တီ စစ္ျဖစ္ရာ၌ လူသူ အသက္ေပါင္း မ်ားစြာ မေသေၾကၾကေစရန္ “ပင္းယ စႀကိဳသူျမတ္” ဆရာေတာ္က ၾကား၀င္ ျဖန္ေျဖေပးခဲ့ေသာ အျဖစ္ကို မသင္ခဲ့ၾကရဘူးလား။

ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားသည္ ဒကာလူသားမ်ား၏ ရပ္ေရး ရြာေရးတြင္ ေကာင္းရာေကာင္းေၾကာင္း ၀င္ေရာက္ ၫႊန္ၾကားေပး ၾကရေသာထုံးစံရွိရာ ယခု ကိစၥတြင္လည္း မေနသာ၍ ၀င္ပါၾကရျခင္းဟု မျမင္ၾကဘူးလား။ ယခုအတိုင္း ဆိုလွ်င္ မီးေလာင္ဒဏ္ရာရၾကရွာေသာ ရဟန္းအားလုံးကို “အေနမတတ္ အထိုင္မတတ္နဲ႔ ျဖစ္တာ မဆန္းဘူး” ဟုပင္ အျပစ္ပုံခ် ခ်င္ၾကတာလား။

(၃) ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဦးပိုင္ လီမိတက္၏ ဆာလဖ်ဴရစ္ အက္စစ္ စက္႐ုံသည္ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူထားျခင္း မရွိသည့္ အျပင္… (အပိုဒ္ ၉၄ ၊ ခ …. ၂ )

၀န္ႀကီးဌာနခြင့္ျပဳခ်က္ မရဘဲ စက္႐ုံတည္ျခင္းကို ယခုမွပင္ အမ်ားျပည္သူမ်ား သိၾကရေလၿပီ။ ဤကဲ့သို႔ စက္႐ုံမ်ိဳး ဘယ္ႏွစ္ခု ရွိေနမည္လဲ။ ယခုမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူၿပီး ISO လက္မွတ္ ယူသင့္သည္ဟု အႀကံျပဳေလသည္။ ပယ္ဖ်က္ရန္ မေျပာေခ်။ လက္မွတ္ေလးယူလိုက္လွ်င္ ၿပီးတာပဲ ဟု လြယ္လြယ္ပင္ အႀကံျပဳေလ၏။ ဘက္လိုက္မွန္း မသိသာလြန္း ဘူးလား။

(၄) ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဦးပိုင္ လီမိတက္ႏွင့္ ၀မ္ေပါင္ကုမၸဏီတို႔ ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ စာခ်ဳပ္ကို ၫွိႏႈိင္းၿပီး ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ (အပိုဒ္ ၉၄၊ (ခ) (၄) )

စာခ်ဳပ္ကို ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ႏိုင္သည္ဟု ဆိုလွ်င္ ယခုပင္လွ်င္ တမ်ိဳးျပင္ကာ ဤစီမံကိန္းႀကီးကို ရပ္ၿပီး အျခားတခုခုႏွင့္ အစားထိုးဖို႔ ဘာေၾကာင့္ အႀကံမျပဳႏုိင္သလဲ။

(၅) မွတ္တမ္း မ်ားအရ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးအေနႏွင့္ တမိုး တ၀ါစံ ၀ါးေက်ာင္းမ်ိဳးသာ လက္ခံခဲ့ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ သိမ္ႏွင့္ ေစတီသည္ ပထမ လယ္တီ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး တည္ထားသည့္ သာႆနိက အေဆာက္အအံု ျဖစ္ ေၾကာင္း အေထာက္ အထားမေတြ႕ရပါ။ (အပိုဒ္ ၊ ၉၄ ၊ (ဂ) )

ပထမ ဆရာေတာ္ႀကီး လက္ရာ မဟုတ္တာႏွင့္ပဲ ဖ်က္ခ်င္သလို ဖ်က္ႏိုင္သည္လား။ သည္လို ဆိုရင္ျဖင့္ သိဂုတၱရ ကုန္းေတာ္ရွိ ေရႊတိဂံုေစတီႀကီးကို အတူယူၿပီး ၿမိဳ႕နယ္အမ်ားအျပားမွာ တည္ထားၾကေသာ ေစတီေတာ္ေတြကို မူလ လက္ရာ မဟုတ္ဆိုၿပီး ၿဖိဳပစ္လို႔ ရသလား။

(၆) လက္ပံေတာင္း ေတာင္ၾကား ေတာရစႀကၤန္ေက်ာင္း ဟုေခၚေသာ ေျမေနရာႏွင့္ ၎အေပၚရွိ ေစတီ၊ သိမ္၊ ေက်ာင္း စေသာ ဗုဒၶ သာႆနိက အေဆာက္အအံု မ်ားသည္ လက္ပေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းတြင္ အလယ္ဗဟို၌ တည္ရွိၿပီး သတၱဳသိုက္ တည္ရွိရာ အဓိကေနရာ ျဖစ္ေၾကာင္း …. လက္ရွိ အေနအထားအတိုင္း အျခားသင့္ေတာ္မည့္ ေနရာတခုခု သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေပးသင့္ေၾကာင္း။ (အပိုဒ္ ၊ ၈၃ (ဂ) )

သည္လိုဆိုလွ်င္ အကယ္၍ ေရႊတိဂံုေစတီႀကီး တည္ရွိရာ သိဂုတၱရေတာင္ေအာက္၌ စိန္တြင္းႀကီးရွိသည္ဟု ႏိုင္ငံျခား ကုမၸဏီမ်ားက လာေရာက္ တူးေဖၚခ်င္လွ်င္ ေရႊတိဂံုေစတီႀကီးကို ေရႊ႕ပစ္ၾကမွာလား။

(၇) လူစုလူေ၀း ခြဲရာတြင္ သံုးစြဲရန္ မည္သည့္ ပစၥည္းကို မဆို ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက ႀကိဳတင္ စမ္းသပ္သင့္သည္။ လိုအပ္လွ်င္ ႏိုင္ငံတကာ အကူအညီမ်ား ရယူၿပီး ျပည္ပသို႔ ေစလႊတ္၍ ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေစသင့္ ေၾကာင္း အႀကံျပဳ တင္ျပအပ္ပါ သည္။ (အပိုဒ္ ၊ ၉၂ (က) )

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႔၏ အဓိက႐ုဏ္း ႏွိမ္နင္းမႈ ေလ့က်င့္ျခင္းကို မိမိ အစီအစဥ္ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ အကူအညီ ရယူ၍ လည္းေကာင္း၊ အျမန္ စတင္သင္ၾကားသင့္ ပါေၾကာင္း၊ အဆင့္ျမင့္ ႏိုင္ငံျခား သင္တန္းမ်ားသို႔လည္း ေစလႊတ္ သင္ၾကား ေစသင့္ပါေၾကာင္း။ (အပိုဒ္ ၉၂ (ခ))

ေခတ္မီ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ႀကီး တည္ေဆာက္ေရး အတြက္ ယခု ထက္ေကာင္း ျမတ္ေသာ အႀကံမ်ား မျပဳႏိုင္ၾကေတာ့ဘူးလား။ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပသူ မ်ားအား ေသလုေမ်ာပါး လုပ္ျခငး္ကုိ အျပစ္မတင္ဘဲ နည္းစနစ္ ထပ္မံသင္ၾကား သင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳခ်က္ကို အံ့ဩ႐ုံမွ တပါး….

အေရးအႀကီးဆုံး တခုသာ ေျပာခ်င္ပါ၏။

ယေန႔ ႏိုင္ငံတကာ က်င့္ထုံးအရ တိုင္းျပည္ တျပည္၏ တိုးတက္မႈကို GDP ေခၚ အသားတင္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈျဖင့္ တိုင္း တာၾကၾက႐ံုျဖင့္ မလံုေလာက္ေတာ့ပါ။ ျပည္သူလူထု မည္မွ် စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္ ေက်နပ္သနည္း ဟူေသာ Happiness ျဖင့္လည္း တိုင္းတာေနၾကပါၿပီ။

ေၾကးနီသည္ လည္းေကာင္း၊ ေဒၚလာသည္ လည္းေကာင္း အေရးၾကီးသလို ျပည္သူလူထု၏ စိတ္ႏွလုံးသာယာ ခ်မ္းေျမ႕မႈဆိုေသာ “တန္ဖိုး”သည္ကား အေရးအၾကီးဆုံးဟု ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္သည္။

သို႔ပါ၍ ေတာင္ကို ၿဖိဳရန္သာ မ်က္ေစာင္းထိုးေသာ အိမ္နီးခ်င္း၏ စီးပြားေရး၊ မိမိႏွင့္ ႏိုင္ငံစီးပြား ဆိုေသာ အက်ိဳးမ်ားကို “ေငြေၾကး”ျဖင့္ မတိုင္းတာ ၾကေတာ့ဘဲ တိုင္းသူျပည္သား မ်ား၏ Happiness ကိုသာ ဦးစားေပး စဥ္းစားဆင္ျခင္ ဆုံးျဖတ္ၾကရန္ ေထာက္ျပေရးသားလိုက္ရပါသည္။

Ref: ဧရာ၀တီ

0 comments:

အေပၚသို႔