Monday, March 25, 2013

FEC မ်ားကို ရက္ ၉၀ အတြင္း ေဒၚလာႏွင့္ က်ပ္ေငြတို႔ျဖင့္ ျပန္လဲေပးမည္

ခင္မ်ဳိးသြယ္
မတ္လ ၂၂ ရက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံျခား ေငြလဲလက္မွတ္ (FEC) မ်ားကို ဧၿပီလ ၁ ရက္မွ ဇြန္လ ၃၀ ရက္အတြင္း ျပန္လည္ေရြးႏုတ္ယူမည္ဟု မတ္လ ၂၁ ရက္က ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့သည္။

၁၉၉၃ ခုႏွစ္က ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ FEC မ်ားကို ျပန္လည္႐ုတ္သိမ္း မည္ျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံျခားေငြ ေရာင္းဝယ္သည့္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ရွိသူထံ ေငြသားျဖင့္ လဲလွယ္ျခင္းအျပင္ လဲလွယ္လိုသူ၏ စာရင္းဖြင့္ထားေသာ ဘဏ္ရိွ အေမရိကန္ေဒၚလာေငြ စာရင္းသို႔ ထည့္သြင္းေပးျခင္း၊ လဲလွယ္သူအမည္ျဖင့္ ဘဏ္တြင္ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံျခား ေငြစာရင္း အသစ္ ဖြင့္လွစ္ ထည့္သြင္း ျခင္းျဖင့္လည္း လဲလွယ္ႏိုင္သည္။

ထို႔ျပင္ “ေငြလဲေကာင္တာမ်ားရဲ႕ ႏိုင္ငံျခားေငြ ဝယ္ေစ်းႏႈန္းနဲ႔ ေျပာင္းလဲတြက္ခ်က္ရရိွတဲ့ က်ပ္ေငြကို လဲလွယ္သူ ဖြင့္လွစ္ထားတဲ့ က်ပ္ေငြစာရင္းသို႔ ထည့္သြင္းျခင္း၊ လဲလွယ္သူ အမည္နဲ႔ သက္ဆိုင္ရာဘဏ္မွာ က်ပ္ေငြစာရင္း အသစ္ဖြင့္လွစ္ ထည့္သြင္းျခင္း၊ ဒါမွမဟုတ္ က်ပ္ေငြနဲ႔ ေငြသား ထုတ္ေပးျခင္းကို လဲလွယ္သူရဲ႕ ဆႏၵနဲ႔အညီ ေဆာင္ရြက္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဗဟိုဘဏ္မွ တာဝန္ရိွသူ တဦးက ေျပာသည္။

FEC မ်ားကို လဲလွယ္ေပးရန္ သတ္မွတ္သည္႔ ကနဦးကာလ ျပီးဆံုးသည့္ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္မွ စတင္၍ နိုင္ငံျခားေငြ လက္မွတ္သံုးစဲြခြင္႔ မျပဳေတာ့ေပ။

သို႔ေသာ္ ကနဦး သတ္မွတ္ကာလအတြင္း အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ အပ္နွံ လဲလွယ္ႏိုင္ျခင္း မရိွသူမ်ား အတြက္ ဇူလိုင္ ၁ ရက္မွ ၂၀၁၄ ခုနွစ္၊ မတ္လ ၃၁ ရက္အထိ ကာလကို အထူး ကိစၥတစ္ရပ္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ ဟုလည္း ဗဟိုဘဏ္က ေၾကညာသည္။

ထိုသို႔ အထူးရက္မ်ား သတ္မွတ္လဲလွယ္ေပးျခင္း၏ ေနာက္ပိုင္းတြင္ FEC လဲလွယ္ေပးျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ မဟုတ္ေပ။

ထိုသို႔ ဗဟိုဘဏ္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ မတိုင္မီ လက္ရွိ လွည့္လည္ သံုးစြဲေနေသာ FEC ယူနစ္ေပါင္း ၃၀.၉၂ သန္း ေက်ာ္က္ို တန္ဖိုးညီ အေမရိကန္ေဒၚလာ သို႔မဟုတ္ က်ပ္ေငြျဖင့္ လဲလွယ္ေပးမည္ဟု မတ္လ ၂၀ ရက္က က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳခဲ့ျပီး ျဖစ္သည္။

“နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ႏႈန္း စနစ္သစ္အရ နိုင္ငံျခားေငြ လက္ဝယ္ထားရိွျခင္း၊ ကိုင္တြယ္သံုးစြဲျခင္း၊ လႊဲေျပာင္းေပးေခ် ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္္သျဖင့္ အစိုးရ၏ စီးပြားေရးစနစ္အတြင္း FEC အား ၾကားခံအျဖစ္ သံုးစဲြရန္ မလိုအပ္ေတာ့တာ ေတြ႔ရိွရပါတယ္” ဟု ထိုေန႔ လႊတ္ေတာ္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ဦးဝင္းရိွန္ က ေျပာၾကားသြားသည္။

“ျမန္မာနိုင္ငံမွာ USD၊ FEC၊ က်ပ္ေငြ ဆိုျပီး ေငြေၾကးပံုစံ သံုးမ်ဳိး ျဖစ္ခဲ့တယ္။ ကမၻာ့ ေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႔ရဲ႕ ျပ႒ာန္းခ်က္ အပုဒ္ ၄ အရ ေငြေၾကးသံုးစဲြတဲ့ပံုစံက တမ်ဳိးပဲ ျဖစ္ရမယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၂၀၁၄ မွာ အဲဒီကိစၥေတြကို ျပီးေအာင္ လုပ္ရပါမယ္လို႔ သိထားပါတယ္” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ကမၻာ့ေငြေၾကး ရန္ပံုေငြအဖြဲ႔၏ ရွင္းလင္းပြဲမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သူ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၾသဂဲနစ္အစုအဖြဲ႔ ဥကၠ႒ ဦးနွင္းဦး က ေျပာသည္။

ဗဟိုဘဏ္ FEC ျပန္လည္ေရြးႏုတ္ေရး အစီအစဥ္အရ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ အခက္အခဲမ်ားကိုလည္း စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ တဦးက ေထာက္ျပထားသည္။

“FEC ၈၇၆ က်ပ္ဆို ေဒၚလာလည္း ၈၇၆ က်ပ္ပဲ။ ဖလွယ္ႏႈန္းက တူမယ္။ အခုလို လဲလွယ္ေပးမယ္ ဆိုေတာ့ အျပင္မွာ FEC ကို မယူေတာ့တာမ်ဳိး၊ ေစ်းနွိမ္တာေတြ ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။ FEC က အျပင္မွာ ေစ်းထိုးက်လာႏိုင္တယ္။ ျပီးေတာ့ နိုင္ငံျခား ေငြစာရင္း အသစ္ဖြင့္ျပီး ဘဏ္မွာ ထည့္ခိုင္းတာမ်ိဳးက လူတိုင္း နားမလည္ႏိုင္ဘူး။ နည္းနည္းေလး မရႈတ္သင့္ဘဲ ရႈတ္ေနတာေၾကာင္႔ ေစ်းမကစားသင့္ဘဲ ကစားမွာ စိုးရိမ္ရတယ္။ ျဖစ္သင္႔တာက FEC ကို ေဒၚလာနဲ႔ အခ်ိန္မေရြး လဲလွယ္ခြင့္ ရိွသည္လို႔ ေၾကညာလိုက္ရင္ မရႈတ္ေထြးႏိုင္ေတာ့ဘူး” ဟု စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ ဦးက္ိုကိုေထြး က ေဝဖန္ အၾကံျပဳသည္။

Ref: မဇၥ်ိမ

0 comments:

အေပၚသို႔