Monday, April 22, 2013

ေဒၚစုႏွင့္ ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ပညာေရးကိစၥ ေဆြးေႏြး၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဖိတ္ေခၚ

ဧၿပီလ ၁၉ ရက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္

ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း လႊမ္းမိုးႏိုင္မႈ အရိွဆံုးသူဟု Time မဂၢဇင္းႀကီးက လတ္တေလာ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရ သည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဂ်ပန္ ခရီးစဥ္အတြင္း ဧျပီလ ၁၈ ရက္ေန႔က ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇိုအာေဘးႏွင့္ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။

အနာဂတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးအတြက္ လူငယ္မ်ား၏ ပညာေရးသည္ အခရာက်ေၾကာင္း ၎တို႔ႏွစ္ဦး သေဘာတူညီ ခဲ့ၾကသည္ဟု ဂ်ပန္တိုင္းမ္ သတင္းတရပ္က ေဖၚျပသည္။

“ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရံုးတြင္ ၎တို႔ႏွစ္ဦး ၃၅ မိနစ္ၾကာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကစဥ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ဒီမိုကေရစီ တိုးတက္မႈရိွေစေရး ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ ဂ်ပန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ခ်ီးက်ဴး ခဲ့ေၾကာင္း” ယင္းသတင္း တြင္ေဖၚျပခဲ့သည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူမႈအေျခခံ အေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ဂ်ပန္အစိုးရက ဖြ႔ံၿဖိဳးေရး အကူအညီမ်ား ဆက္လက္ေပးအပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ပုဂၢလိက က႑ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ တိုးတက္ေရးအတြက္ ကူညီမည္ဟု ဂ်ပန္ဝန္ၾကီး ခ်ဳပ္က ကတိျပဳခဲ့ေၾကာင္း” ယင္းေတြ႔ဆံုပြဲ တက္ေရာက္ခဲ့သူ ဂ်ပန္အရာရိွ တဦးက ေျပာသည္။

အလုပ္အကိုင္ ဖန္တီးေပးႏိုင္မည့္ စီးပြားေရးအကူအညီေပးရန္ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဂ်ပန္ကို ေတာင္းဆိိုလိုက္သည္။ တိုက်ိဳတြင္ ဂ်ပန္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား
ႏွင့္ အဂၤါေန႔က ေတြ႔ဆံုစဥ္ ထိုသို႔ေတာင္းဆိုလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

“အလုပ္မရွိဘဲ စားဝတ္ေနေရးကို လူေတြအဆင္ေျပေအာင္ လုပ္ႏုိင္္မွာ မဟုတ္ဘူး” ဟု ဂ်ပန္အမတ္မ်ား ကို ေျပာၾကားလိုက္သည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏စကားကို ကိုးကား၍ က်ဳိတို သတင္းဌာနတြင္
ေဖာ္ျပထားသည္။

ဂ်ပန္အစိုးရ၏ အကူအညီျဖစ္သည့္ သန္႔ရွင္းေသာ ေသာက္ေရသန္႔ႏွင့္ လယ္သမားမ်ားအတြက္ ဆည္ေရလုံၿခဳံေရး၊ လမ္းမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း၊ လွ်ပ္စစ္မီး ေထာက္ပံ့ေပးေရးႏွင့္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာႏွင့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ျမႇင့္တင္ေပးရန္ ဂ်ပန္အစိုးရအား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ေတာင္းဆိုလိုက္ၿပီး ဂ်ပန္အကူအညီမ်ားအား ထိေရာက္စြာ အသုံးျပဳသြားႏုိင္မည္ဟုေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္က ေျပာခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

သႀကၤန္ အႀကိဳေန႔ကတည္းက ဂ်ပန္ႏိုင္ငံခရီး စတင္ခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ ဂ်ပန္အိမ္ေရွ႕မင္းသား နာ႐ူဟီတို (Naruhito)၊ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ဖူမီယို ကီရွီဒါး (Fumio Kishida) တို႔ႏွင့္ အဂၤါေန႔ကပင္ ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။

ႏိုဘယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆုရွင္၏ ယခုခရီးစဥ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္မႈ မိတ္ဖက္ႏိုင္ငံ အျဖစ္ ဂ်ပန္မွ ပံ့ပိုးေပးမည္ ျဖစ္သည္။

သေဘာထား တင္းမာမႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား တရုတ္ဘက္သို႔ တြန္းပို႔သကဲ့သို႔ ျဖစ္မည္စိုးသည့္ ဂ်ပန္သည္ အျခား ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ မတူဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံအား စစ္အာဏာရွင္တို႔ ၾကီးစိုးခ်ိန္ကတည္းက ကုန္သြယ္မႈ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ရက္ေရာေသာ အေထာက္အပံ့မ်ား ေပးခဲ့သည္။

ျမန္မာ အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား အတိုက္အခံမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုက္အဝန္း၏ အသံမ်ားကို နားေထာင္ေပးရန္ ဂ်ပန္က ညင္သာစြာ ဖိအားေပးသည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကုန္ဆုံးသြားခ်ိန္ ကတည္းက ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏုို္င္ငံတကာသို႔ ဆက္သြယ္ရန္ သိသာထင္ရွားေသာ ႀကိဳးစားမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံတကာမွ ကုမၸဏီမ်ားကို အက်ဳိးအျမတ္ ရႏိုင္ေျခရွိေသာ ေစ်းကြက္တြင္ စတင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ဆြဲေဆာင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အေႂကြးယမ္းေငြ ၃၅၀ ဘီလီယံ (ေဒၚလာ ၃.၆ ဘီလီယံ) ပယ္ဖ်က္ေပးလိုက္ျခင္းႏွင့္ မ်ားျပားလွေသာ အကူအညီ အေထာက္အပံ့မ်ား အပါအဝင္ တိုက်ိဳမွ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျဖင့္ ျမန္မာျပည္တြင္း ဂ်ပန္ စီးပြားေရးသည္ လန္းဆန္း လ်က္ရွိသည္။

အတိုးမဲ့ ေခ်းေငြမ်ား ေပးမည္ဟုလည္း ကမ္းလွမ္းခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ျပဳမည္ဟုလည္း ဂ်ပန္က ကတိျပဳခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ဂ်ပန္က သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ အမ်ားဆံုး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမည္ ျဖစ္သည္။

Ref: မဇၥ်ိမ

0 comments:

အေပၚသို႔