Wednesday, May 29, 2013

ကိုေရႊဂ်ပန္တို႔ လာေခ်ၿပီ

ေမလ ၂၈ ရက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ''ရွင္ဇိုအာေဘး'' (Shinzo Abe) သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ေသာၾကာေန႔က ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ၃ ရက္ၾကာ အလည္အပတ္ခရီး ေရာက္လာခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံတကာမွ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ အမ်ား အျပား ျမန္မာႏိုင္ငံ သို႔ လာေရာက္ လည္ပတ္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း အေမရိကန္သမၼတ ''ဘားရက္အိုဘားမား'' ေရာက္လာ ခဲ့သည့္ ခရီးစဥ္မွလြဲ၍ က်န္ခရီးစဥ္မ်ား အေၾကာင္းက ျပည္တြင္းသတင္း စာမ်ား တြင္ ေနရာမရၾကေပ။ ေကာ္လံ အနည္းငယ္မွ်၊ သတင္းတိုမွ်သာ ေဖာ္ျပခံခဲ့ၾကရသည္။ ယခု ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ခရီးစဥ္ကမူ အလြန္အေရးႀကီး သည့္ ေနာက္ထပ္ခရီးစဥ္တစ္ခု ျဖစ္သည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။

ဂ်ပန္ႏွင့္ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔၏ ဆက္ဆံေရးက ကာလရွည္ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္ၿပီး၊ ရင္းႏွီးသည့္ခ်စ္ၾကည္ေရး ရွိခဲ့ၾကသည္။ ထိုမွ်မက အဆင့္အသီးသီးျဖင့္လည္း ဆက္ဆံေရး ရွိေနခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၄ဝ ခုႏွစ္တဝိုက္ ဒုတိယကမၻာ့ စစ္အတြင္း ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး မ်ဳိးခ်စ္ ေခါင္း ေဆာင္မ်ားက ဂ်ပန္၏အခန္းက႑ကို အသိအမွတ္ျပဳ၍ ၿဗိတိသွ် ကိုလိုနီအုပ္ခ်ဳပ္ေရး သံေႏွာင္ႀကိဳးကို ျဖတ္ေတာက္ၾကရာ၌ ဂ်ပန္တို႔၏ အကူအညီကို ယူခဲ့ရဖူးသည္။

ပို၍ အေရးႀကီးသည့္အခ်က္မွာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးအတြက္ ဆက္လက္ေထာက္ခံ ပံ့ပိုးမႈေပးမည့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ အခန္းက႑အေပၚ စိတ္ဓာတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရ ဆက္သြယ္မႈအားမ်ား ပိုမိုရရွိလာေစျခင္းျဖစ္သည္။ ၁၉၈ဝ ခုႏွစ္မ်ားက ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဓိကရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူတစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့ၿပီး၊ ေနာက္ပိုင္းဆယ္စုႏွစ္မ်ား တြင္ပင္၊ အေနာက္တိုင္းႏိုင္ငံအမ်ားစုက ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဖယ္က်ဥ္ထားၾကသည့္တိုင္၊ ဂ်ပန္ကမူ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဖယ္က်ဥ္ျခင္း မျပဳခဲ့။ ဂ်ပန္က အေနာက္တိုင္းႏိုင္ငံမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနၾကသလို၊ ႏုတ္အားျဖင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ စီးပြားေရးအားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ မႏွစ္လိုေၾကာင္း ျပသရန္ အၿမဲတေစ တုံ႔ဆိုင္းေနခဲ့သည္။ သူတို႔က အျပဳသေဘာ ဆက္ဆံေရးကိုသာ အားသန္ခဲ့ၾကသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္မ်ားအနည္းငယ္တြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံႏွင့္ ဂ်ပန္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစရန္အတြက္၊ ေထာက္ခံပံ့ပိုးမႈေရာ၊ အခြင့္အေရးရယူမႈတို႔ကိုပါ စနစ္တက် သိုသိပ္ပါးနပ္စြာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကပါသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္တြင္၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚတင္ရွိေနသည့္ ေႂကြးၿမီ အေျမာက္အျမားကိုေလ်ာ္ေပးရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။

ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ဤခရီးစဥ္အတြင္း၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက ျမန္မာႏိုင္ငံစီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၅ဝဝ အကူအညီေပးရန္ သေဘာတူညီခဲ့ သည္။

ထိုမွ်မက၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ က႑ေပါင္းစံုကိုလည္း အကူ အညီေပးရန္ သေဘာတူညီခဲ့ေသးသည္။ ဂ်ပန္ယန္းေငြ ၁၇၆.၁ ဘီလီယံတန္ဖိုးရွိသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ တင္ရွိေနေသာေႂကြးၿမီမ်ားကိုလည္း ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကေလ်ာ္ေပးခဲ့သည္။

သို႔အတြက္ေၾကာင့္၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အာေဘး၏ ခရီးစဥ္က ျမန္မာျပည္သူတုိ႔၏ ယံုၾကည္မႈျမင့္မား လာေစမည္ ျဖစ္သလို၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ကုန္သြယ္မႈကိစၥမ်ားအတြက္လည္း အက်ဳိးအျမတ္မ်ား ျဖစ္ေပၚ လာေစလိမ့္မည္။

Ref: မဇၥ်ိမ

0 comments:

အေပၚသို႔