Friday, May 31, 2013

ပုိ႔ဘလဲကို ေမာင္းသူမဲ့ ေလယာဥ္မ်ား အေျခစိုက္စခန္းလုပ္ရန္ အေမရိကန္ မ်က္စိက်

ေမလ ၃၀ ရက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္

ကပၸလီ ပင္လယ္ျပင္အနီး ဘဂၤလား ပင္လယ္ေအာ္အတြင္းရွိ အိႏၵိယပိုင္နက္ ျဖစ္ေသာ အန္ဒမန္ႏွင့္ နီကိုဘာ ကြန္းစုမ်ားရွိ ပို႔ဘလဲၿမိဳ႕ (Port Blair) တြင္ အေမရိကန္ ေမာင္းသူမဲ့ ေလယာဥ္မ်ားအတြက္ အေျခစိုက္ စခန္းတခုအျဖစ္ သံုးရန္ အေမရိကန္ ေလ့လာေရး အစီရင္ခံစာ တခုက ဆိုလိုက္သည္။

အေမရိကန္ ကြန္ဂရက္ လႊတ္ေတာ္၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ ပင္တာဂြန္ စစ္ဌာနခ်ဳပ္က ျပဳစုေစခဲ့သည့္ အဆုိပါ “အေမရိကန္ တပ္ဖြဲ႔မ်ားအတြက္ ပင္လယ္ရပ္ျခား အေျခစိုက္စခန္းမ်ား” ဆိုသည့္ အစီရင္ခံစာတြင္ ကမာၻတဝွမ္း အေမရိကန္ အေျခစိုက္စခန္းမ်ား တည္ရွိေနမႈကို ေလ့လာေဖာ္ျပထားေၾကာင္း Mail Today သတင္းတရပ္တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ကယ္လီဖိုးနီးယား အေျခစိုက္ RAND ေကာ္ပိုေရးရွင္းက ပူးတြဲျပဳစုသည့္ အဆုိပါအစီ ရင္ခံစာတြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံကို ထိုးစစ္ဆင္ တိုက္ခိုက္ရန္ ျဖစ္လာသည့္အခါ ပို႔ဘ လဲၿမိဳ႕သည္ အေမရိကန္ ေမာင္းသူမဲ့
ေလယဥ္မ်ား အတြက္ အထူးသင့္ေတာ္သည့္ အေျခစိုက္စခန္းျဖစ္လာႏိုင္သည္ဟု ဆိုသည္။

ကမၻာ့ေရနံတင္ပို႔ သယ္ေဆာင္မႈ ပမာဏ ေလးပံုတပံုခန္႔ သယ္ေဆာင္ေနရသည့္ မလကၠာ ေရလက္ၾကားကဲ့ သို႔ေသာ မဟာဗ်ဴဟာအရ အေရးပါသည့္ ေရလမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ရန္အတြက္ အိႏၵိယပိုင္နက္ နယ္ေျမကို အသံုးျပဳရန္လည္း ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပထားသည္။

“မလကၠာ ေရလက္ၾကားကို ေထာက္လွမ္းပ်ံသန္း ေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ား ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ က်ယ္ေျပာသည့္ေရျပင္ကို ေထာက္လွမ္းပ်ံသန္း ေစာင့္ၾကပ္ေပးႏိုင္မည့္ တပ္ဖြဲ႔တခု တပ္စြဲထားရွိရန္ အေမရိ ကန္ ေရတပ္အေနျဖင့္ အန္ဒမန္ကၽြန္းရွိ ပို႔ဘလဲ ေလဆိပ္ကို အသံုးျပဳႏိုင္ေရး ႀကိဳးပမ္းရလိမ့္မည္” ဟု ေရးသားထားသည္။

သို႔ေသာ္ အၾကံျပဳခ်က္သည္ တခါဖူးမွ် မၾကံဳဖူးသည့္ အၾကံျပဳခ်က္တရပ္ျဖစ္ၿပီး အထူးသျဖင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံကို အဓိကထား ေျပာဆိုထားသည့္အတြက္ ျဖစ္ေၾကာင္း မက္ အာသာ ေဖာင္ေဒးရွင္း အာရွလံုျခံဳေရး စီမံကိန္းမွ ညွိႏိႈင္းဆက္သြယ္ေရးမႉးႏွင့္ လိုးဝီး အင္စတီက်ဳ (Lowy Institute) ႏိုင္ငံတကာ လံုျခံဳေရး အစီအစဥ္ စစ္ေရးသုေတသီ ဂ်ိမ္းစ္ဘေရာင္း က ေဝဖန္သည္။

“အန္ဒမန္ ကၽြန္းစုဟာ မဟာဗ်ဴဟာအရ အေရးပါတဲ့ ကၽြန္းေတြဆိုတာ အျငင္းပြါးစရာ မရွိပါဘူး။ အိႏၵိယ ပိုင္နက္ နယ္ေျမကို သံုးၿပီး ကင္းေထာက္ ပ်ံသန္း ေထာက္လွမ္းမႈေတြလုပ္ဘို႔ အေမရိကန္ကို အၾကံျပဳတာေတာ့ ဒါ ပထမဆံုး က်ေနာ္ ေတြ႔ဖူးတာပါပဲ” ဟု အဆုိပါ စာတန္းကို ေလ့လာဆန္းစစ္ထားသည့္ ပို႔စ္တခုတြင္ ဘေရာင္း က ေရးသား ထားသည္။

ပိုင္ရွင္ အိႏိၵယအတြက္မူ ပို႔တ္ဘလဲမွာ အပန္းေျဖ လည္ပတ္စရာ ေနရာတခုအျဖစ္သာ ရွိေသးသည္။ သို႔ေသာ္ ပင္တဂြန္ အစီရင္ခံစာအရ အဆိုပါ ပို႔ဘလဲၿမိဳ႕ကို လံုးဝဥႆံု ျခားနားေသာ အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲပစ္ဘို႔ ႀကံစည္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

“ရုတ္တရက္ ၾကည့္လုိက္ရင္ေတာ့ ဒါက ဘယ္လိုမွ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလို႔ ထင္စရာပဲ။ ဒါေပမယ့္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ကတည္းက စလို႔ အေမရိကန္နဲ႔ အိႏၵိယ ေရတပ္ႏွစ္ခုအၾကားမွာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈေတြဟာ တေျဖးေျဖး တိုးတက္လာ ေနခဲ့ပါတယ္။ တရုတ္က က်ဴးေက်ာ္တိုက္ခိုက္မႈ ရွိလာတဲ့အခါ အိႏၵိယက အေမရိကန္ႏိုင္ငံကို အင္ဒမန္ ကၽြန္းနယ္ေျမက အေျခခံစခန္းေတြ သံုးၿပီး ေရေၾကာင္း ေထာက္လွမ္း ပ်ံသန္းမႈေတြ ခြင့္ျပဳမွာ မဟုတ္ဘူးလို႔လည္း မေျပာႏိုင္ဘူး” ဟု စစ္ေရးသုေတသီ ဂ်ိမ္းစ္ဘေရာင္း က ေျပာသည္။

ထိုအစီရင္ခံစာ၏ အကဲျဖတ္ခ်က္ တရပ္အျဖစ္ အီရန္၊ ေျမာက္ကိုရီးယား၊ တရုတ္တို႔အပါ အဝင္ အေမရိကန္အတြက္ အလားအလာရွိေသာ ရန္ဘက္ႏိုင္ငံမ်ားကို ႀကီးမားသည့္ စစ္ဆင္ေရးမ်ား ဆင္ႏႊဲရ သည့္အခါ ေပၚေပါက္လာမည့္ျပႆနာမ်ားကိုလည္း ေလ့လာ သုေတသနျပဳ တင္ျပထားသည္။

ထုိအေျခအေနမ်ဳိး ေပၚေပါက္လာသည့္အခါ အိႏၵိယ ပစိဖိတ္ ေဒသတြင္း ႀကီးမားေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ား ေပၚေပါက္လာလိမ့္မည္ဟု အဆိုပါ စာတန္းက ေရးသားသည္။

“ပစိဖိတ္ သမုဒၵရာအတြင္းရွိ အေမရိကန္ ပိုင္နယ္နယ္ေျမမ်ား အထူးသျဖင့္ ဟာဝိုင္ယီ ႏွင့္ ဂြမ္ကၽြန္းတို႔တြင္ ေရတပ္ႏွင့္ မရိန္းတပ္ဖြဲ႔မ်ားကို ပိုမိုခ်ထားလာလိမ့္မည္။ တခ်ိန္တည္း တြင္ ယခု သေဘာတူ ညီထားသည့္ ပမာဏထက္ အိုကီနာ၀ါကၽြန္းတြင္ မရိန္းတပ္ဖြဲ႔ဝင္ အေရအတြက္ကို ပိုမုိခ်ထား တပ္စြဲထားဘို႔ လိုလာလိမ့္မည္” ဟု ေရးသားထားသည္။

အလားတူပင္ အေမရိကန္ တပ္ဖြဲ႔ဝင္ အေရအတြက္ကို ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံရွိ အေျခစိုက္ စခန္းမ်ားတြင္ တိုးျမႇင့္ခ်ထား သင့္သည္ဟု အၾကံျပဳထားသည္။

Ref: မဇၥ်ိမ

0 comments:

အေပၚသို႔