Thursday, May 9, 2013

ဘဏ္သစ္ ၃ ဘဏ္ ထပ္မံ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ ျပဳမည္

ရန္ပိုင္
May 8, 2013

အစုိးရ ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း အပါအ၀င္ ဌာန အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ဘဏ္အသစ္ ၃ ဘဏ္ကို မၾကာမီ ထပ္မံဖြင့္လွစ္ခြင့္ ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသုိင္းအ၀န္းမွ သတင္းရရွိသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနသည္ ျပင္ပေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ဘဏ္ဖြဲ႔စည္း တည္ေထာင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အလားတူ ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကုိလည္း ပုဂၢလိက ဘဏ္အျဖစ္ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ ျပဳျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္တဦးက “တျခားႏုိင္ငံေတြက စုိက္ပ်ိဳးေရးဘဏ္ေတြ ဖြင့္သလုိ ေဆာက္လုပ္ေရးနဲ႔ ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းေတြအတြက္ ဘဏ္ဖြင့္ခြင့္ေပးတဲ့ ပုံစံပါ” ဟု ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၌ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ဦးေတဇက လက္ရွိ ဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ယူလ်က္ရွိသည္။

တတိယေျမာက္ ဘဏ္ကို အတည္မျပဳႏုိင္ေသးသည့္ သတင္းမ်ားအရ ႏုိင္ငံေရးပါတီႀကီးတခုက ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ျပဳထားသည့္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္တဦးက လုပ္ကုိင္ခြင့္ရေၾကာင္း သိရသည္။

၁၉၉၆ ခုႏွစ္က စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည့္ ေမြးျမဴေရးႏွင့့္ ေရလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာနပုိင္ ျမန္မာ့ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ကို “ျမန္မာ့ရတနာဘဏ္” ဟု အမည္ေျပာင္းကာ အမ်ားပုိင္ဘဏ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႔စည္းေၾကာင္း ယမန္ေန႔ထုတ္ အစုိးရသတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ဦးေတဇ၏ အာရွစိမ္းလန္းမႈ ဖြံၿဖိဳးေရးဘဏ္ (AGD) သည္လည္း အမ်ားပုိင္ဘဏ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံဗဟုိဘဏ္တြင္ တာ၀န္ယူဖူးၿပီး လက္ရွိ ကေမာၻဇဘဏ္၏ ဒု ဥကၠ႒တာ၀န္ ယူထားသူ ဦးသန္းလြင္က အစုိးရအေနျဖင့္ တုိင္းျပည္၌ အေရးႀကီးသည့္ ပုိ႔ကုန္သြင္းကုန္ႏွင့္ စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဘဏ္မ်ားဖြင့္လွစ္ရန္ ပုိမုိလုိအပ္ေၾကာင္း ဆုိသည္။

“ႏုိင္ငံတုိင္းမွာ အဓိကက ကုိယ္ႏုိင္ငံက ပစၥည္းပုိ႔ရင္ အဆင္ေျပေအာင္ ကူညီေပးမယ့္ ေငြေခ်းေပးမယ့္ ပုိ႔ကုန္သြင္းကုန္ဘဏ္ေတြ ရွိတယ္။ အဲဒီေတာ့ ေဆာက္လုပ္ေရးတုိ႔ ေက်ာက္မ်က္တုိ႔ထက္ ဒါမ်ိဳးဘဏ္ေတြ ေထာင္ရမယ္” ဟု ၎က ေျပာသည္။

လက္ရွိ အစုိးရ စုိက္ပ်ိဳးေရးဘဏ္သည္ အမေတာ္ေၾကးေငြ ေခ်းျခင္း၊ ျပန္ဆပ္သည့္ေငြကုိ လက္ခံျခင္းစသည့္ က႑ႏွစ္ရပ္ကုိသာ လုပ္ကုိင္ရာ လယ္သမားမ်ားအတြက္ အဆင္မေျပေၾကာင္း၊ ထုိ႔အတြက္ လယ္ယာက႑ တုိးတက္ရန္ ႏုိင္ငံျခားတုိင္းျပည္မ်ားကုိ အတုယူၿပီး ေတာင္သူလယ္သမား အက်ိဳးျပဳဘဏ္မ်ိဳး ထူေထာင္ေပးသင့္ေၾကာင္း ဦးသန္းလြင္က ဆက္လက္ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ အစုိးရ ဘဏ္ ၃ ဘဏ္ႏွင့္ ပုဂၢလိကဘဏ္ ၁၉ ဘဏ္၊ စုစုေပါင္း ၂၂ ဘဏ္ ရွိေသာ္လည္း ပုဂၢလိက ဘဏ္မ်ားအေနျဖင့္ ဘဏ္ခြဲ ဖြင့္လွစ္ႏုိင္မႈမွာ တႏုိင္ငံလုံး အတုိင္းအတာႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ နည္းပါးေနေသးသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။

ဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကမူ အစုိးရအေနျဖင့္ ဘဏ္သစ္မ်ား ထပ္မံ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ေပးျခင္းထက္ လက္ရွိ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ား၏ ဘဏ္ခြဲမ်ား ႏုိင္ငံႏွင့္ တ၀ွမ္း အားေကာင္းေကာင္းျဖင့္ ဖြင့္လွစ္လာႏုိင္ေစေရးကုိ ပုိမုိအားေပးသင့္သည္ဟု ဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ယူဆေၾကာင္း သိရသည္။

“ဘဏ္အေသးေလးေတြ မ်ားေနရင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္စြမ္းအား မရွိဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ေပါင္းေပးသင့္တယ္။ တျခားႏုိင္ငံေတြလည္း အစုိးရက ဒီလုိပဲ ေပါင္းေပးတယ္။ မေပါင္းႏုိင္ရင္ ဘဏ္ႀကီးေတြက၀ယ္၊ ဒါမွ အင္အားေတာင့္လာမွာ” ဟု ကေမာၻဇဘဏ္ ဒု ဥကၠ႒ ဦးသန္းလြင္က ဆုိသည္။

အစုိးရသစ္လက္ထက္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား တေန႔တျခား ၀င္ေရာက္ေနရာ ေခတ္မီဘဏ္စနစ္မွာ မရွိမျဖစ္ လုိအပ္သကဲ့သုိ႔ ဘဏ္မ်ား၏ အင္အားေတာင့္တင္းရန္လည္း လုိအပ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔အတြက္ ၁၉၉၀ ဝန္းက်င္က ေရးဆြဲထားသည့္ ဘဏ္ဥပေဒမ်ားကုိ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ရမည္ျဖစ္ၿေၾကာင္း၊ ေခတ္မီဘဏ္စနစ္ႏွင့္ ကင္းကြာေနခဲ့သည့္ ဘဏ္မ်ားအေနျဖင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားကုိ ႏုိင္ငံျခားမွာ ေခၚယူငွားရမ္းသင့္ေၾကာင္း ဦးသန္းလြင္က ေျပာသည္။

လက္ရွိအေနအထားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ဘဏ္ခြဲအမ်ားဆုံး ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ဘဏ္မွာ ကေမာၻဇဘဏ္ျဖစ္ၿပီး ဘဏ္ခြဲ ၁၀၆ ခု ဖြင့္လွစ္ထားသည္။ ႐ုိးမဘဏ္က ဘဏ္ခြဲ ၄၀ ေက်ာ္၊ အာရွစိမ္းလန္းမႈ ဖြံၿဖိဳးေရးဘဏ္ (AGD) က ဘဏ္ခြဲ ၂၈ ဘဏ္ ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး ျဖစ္သည္။

၁၉၉၄-၉၅ ခုႏွစ္ခန္႔ ကတည္းက ဖြင့္လွစ္ခြင့္ရရွိထားသည့္ အာရွ ရန္ကုန္ဘဏ္ ဆုိလွ်င္ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး ၿမိဳ႕ႀကီး ႏွစ္ၿမိဳ႕၌သာ ဘဏ္ခြဲမ်ား ဖြင့္လွစ္ထားသည္ဟု သိရသည္။

Ref: ဧရာ၀တီ

0 comments:

အေပၚသို႔